Cesta ženy k úspěchu

27.02.2017 11:13

Cesta ženy k úspěchu

Milé ženy, ráda bych se s Vámi podělila o několik moudrých, cenných rad, které jsem objevila
 v „archivu“ předešlých generací, jimiž se můžeme i dnes nechat dobře inspirovat při naší cestě životem; při poznávání tolik potřebných životních souvislostí.

Je až podivuhodné, jak zdánlivé maličkosti v našem jednání, mluvě, či ve vnitřním naladění ovlivňují atmosféru i vztahy v našem okolí, i nás samotné. Poznáváme také, že v prostotě a jednoduchosti
spočívá opravdová krása, velikost a skutečný život.

 

Cesta k úspěchu je dlážděna úsměvem

Prvním krokem k úspěchu, ať již pracovnímu, společenskému či v rodině, je jasný, radostný úsměv, který prozařuje tvář ženy mladé i staré ženy, pracující mimo dům i doma v domácnosti.

Je mnoho druhů úsměvu: úsměv přirozený a pravdivý, tryskající z přemíry vnitřní radosti a štěstí; trpitelský úsměv u toho, kdo překonal nějakou bolest natolik, že ho již nemučí, ale dosud zastiňuje jeho duši. To je úsměv resignace, odevzdanosti.

Dalšími sestupnými stupínky úsměvu je úsměv ironický (výsměšný), úsměv pokrytecký, úsměv vyjadřující škodolibost nebo dokonce opovržení.

Není třeba zvlášť říkat, který z těchto úsměvů si má vytrvale osvojovat žena, jež chce dosíci úspěchu. Je zřejmé, že na cestě k úspěchu pomůže ženám takový úsměv, který v každém, o koho zavadí, probouzí zmocněný život, novou chuť k práci, jistotu v její zdárné zakončení, novou sílu k boji a především vnitřní radost, která prolíná celého člověka a projevuje se v jeho pohybech, ve výrazu tváře i v jeho řeči a myšlenkách.

Tážete se snad: Je vůbec možný takový úsměv, který by byl skutečně pravdivý a nelíčený? Je možná taková vnitřní pohoda a jas, kterých se nedotkne ani nezdar v dílně nebo v úřadě, ani rozchod s hochem, ani nemoc dítěte, ani nedorozumění s mužem, ani jeho nevěra?

Této velké dokonalosti lze opravdu dosíci. Cesta k tomu není ani tak těžká, jak se na první pohled zdá. 

 

Ilustrace. Mario Duguay