Cesta ženy k úspěchu III.

13.03.2017 13:52

 

Duchovní posila těm, s nimiž chceme sdílet životní úspěch

Duševně silná a odvážná žena provází v mysli svého muže na cestách, nepochybuje, neteskní, nýbrž s důvěrou a s úplnou jistotou myslí na jeho šťastný návrat. Taková žena i na dálku posiluje muže svou důvěrou v něho. V této věci může být každé ženě tichým vzorem paní Charlotta Masaryková, která
i ve chvílích, kdy její muž sám ochaboval v boji, dodávala mu jistoty a odvahy železnou vírou v dobré dílo manželovo.

Cesta ženy k úspěchu III.

Jenom kladné myšlení buduje úspěch

Dívka nebo žena, která se mučí nedůvěrou a nejistotou, zda její hoch nebo muž je jí věrný, neprojevuje tím obezřetnost a opatrnost, nýbrž slabost a nečisté myšlení. Takovým myšlením otravuje každou chvilku společného styku, stává se podezřívavou, neklidnou, žárlivou. Každý muž cítí velmi dobře vliv takového myšlení, je sám pomalu otravován, až se konečně rozhodne, že se z něho vymaní – přerušením styků. Ženy si tak nevolky samy způsobují to, čeho se nejvíc obávají. Lze obrazně říci, že stálou nedůvěrou samy přitahují příčiny rozchodu či rozvodu.

Žena, která chce v kterémkoliv poctivém úmyslu dosíci úspěchu, má vědomě řídit své myšlení kladně. Má býti ztělesněnou důvěrou ve zdar díla mužova. Má nosit v sobě klid a jistotu, vyrůstající nikoli z lehkomyslnosti nebo z pohodlí, nýbrž z bdělosti a z pevného přesvědčení.

K tomu je ovšem potřeba nové kázně, nového určení, nového pevného úsilí zvítězit nad svou vlastní starostlivostí, nad nervositou, nad strachem o milou bytost a její lásku. Ženy nejsou si ani často toho vědomy, jak tyranizují svého muže i děti přílišnou, nesprávnou láskou.

A chceme-li heslovitě vyjádřit to, čemu se má žena, usilující o úspěch, především naučiti, zapamatujme si: naučme se ovládat své myšlení, které má sloužit jen životnímu kladu, jistotě a důvěře. Považujme myšlení pochybovačné a podezřívající za myšlení nás nedůstojné a škodlivé nám i našim nejbližším. Takové myšlení by jako rozkladný prvek rozleptávalo náš jasný, kladný úsměv a naši cestu k úspěchu.

 

 

 

Autorka: Dr. V. Novotná,
Zlatá pokladnice dobrých rad
(M. Uhlířová, 1937) 

Ilustrace: M.Gernash