Čest

14.08.2014 13:02

 

Hleď, bys pravým člověkem vždy byl,

před sebou měl vytyčený jasný cíl:

čistou mysl, čistý štít,

sobě i druhým ku prospěchu být,

pomáhat a neškodit.

 

Vzpomeň si jen, jak se dříve na čest přísahalo,

v dobách, kdy toto slovo ještě něco znamenalo,

kdy zemřít pro ně za to stálo.

Jeden druhému věřit směl,

na jeho slib se spolehnouti,

zlého obávat se nemusel.

Dnes již to tak není, žel,

pro jednání jiných častokrát se člověk rmoutí.

 

Lidé ženou se za ziskem, za prestiží,

naplňují sobecké své touhy,

v domnění, že žijí jeden život pouhý.

Na druhé se neohlíží,

na morálku nedbají,

co neseli, sklízet chtějí,

myslí, že vše utají.

 

Opak ovšem pravdou jest,

najevo vyjde každý klam a lest.

Nic platno otřelé již vymlouvání,

že nejedná tak člověk sám, nýbrž většina nás lidí,

že jedná se o podvůdeček jen, který nikdo neuvidí;

nic před následky nás neuchrání.

 

Nečestné jednání v malém posléze ve velkém se odráží,

duši Tvou zatíží a dolů strhává ji jako těžké závaží.

Znásobené účinky Tvých skutků vrátí se vždy zpět

a zasáhnou Tě, když to nečekáš,

moudré a spravedlivé zákony řídí celý svět,

lépe je Ti, když je znáš,

poznat je se proto snaž.

 

Svým svědomím, hlasem nitra s důvěrou nech se vést

- on ukáže Ti správnou cestu k naplnění slova „čest“.

 

Nespi již a stále bdi,

směle kráčej Cestou Cti.

 

 

Martina B.

 

Ilustrace :© Aneta Mišovie