Českému národu

28.10.2014 12:58

 

 

Národe český, povstaň

- vzhůru k nebi pohlédni

a z bídy, do níž jsi upadl, se opět pozvedni.

Pak těžká mračna se rozptýlí

a na nové, lepší časy se rozední.

 

Hledej cesty k obrodě

- k radostně prožívané svobodě.

Nečekej, že druzí vykonají, co bys měl tak rád

a co Ty sám měl bys udělat.

Odhoď všechen pesimismus a skepsi svou,

nejsou zde na místě - vždyť řešení tu dávno jsou.

Stačí jen oči otevřít,

vidět chtít… uvěřit…

a k bojovníkům Světla se včas připojit.

Neváhej se ze stáda vymanit,

sám sebou být,

pravé lidství v sobě objevit a navenek je projevit.

Nepromeškej ten správný okamžik,

kdy můžeš ruku k ušlechtilému dílu přiložit

a příkladem všem jít.

Změníš-li sebe a vytrváš-li, změní se i Tvé okolí,

prospěch z Tvé proměny může pak míti kdokoli.

 

Stojí za to žít

a za pravé hodnoty se bít.

Hledej vždy ryzí srdce, spravedlnost a čest,

Pravdy se drž a v úctě ji vždy měj,

druhými strhnout se nenechej.

Jedině tudy může vzhůru cesta vést,

podél níž budou líbezné růže v ústrety Ti kvést.

 

Národe český, opatruj své dědictví,

své nesmírné kulturní bohatství.

Své poklady vzít si nenechej

a moudrosti velikánů sluchu přej.

S důvěrou nech se jejich slovy vést

tou nejkrásnější ze všech cest.

Pak Tvé úsilí plody přinese

a celou zemi povznese.

 

Změň sám sebe a změníš celý svět

- a ač nebude to hned,

jednou býti vzorem ostatním národům budeš smět.

V srdci Evropy budeš zářit do dáli

a díky Tobě i druzí najdou to, co dosud marně hledali

a nač tak dlouho čekali.

 

M.B.