Bystřinka

12.05.2016 12:29

 

 

Potůčku jasný, zářivý,

vodě živé podobný,

krajinou protékáš vesele i ladně,

radost rozdáváš, život plně.

 

Voda živá, zaslíbená,

kde jen jest?

To bystřinka ví,

zeptejme se jí.

 

Ve vodě tajemství hluboká,

v duši též,

kdo hloubku jich objeví,

ten našel cestu cest.

 

Vodo živá, napoj duši mou,

ať ona zaplesá láskou svou.

Kam však poděla se říčka má,

lidskou zvůlí ztratila se v tmách.

 

Bez tebe voděnko na Zemi těžko bude,

bez tebe v krajině vše zhoubou hyne.

Průzračný potůček křišťálu podobný,

duhově krásný, již není k vidění.

 

Kdo objevil v něm poklad svůj,

jen ten zná cestu k nebesům.

Pokorně a tiše naslouchá

a život svůj na oltář Pravdě dá.

 

Jak jen zachránit vodu tvou,

bystřinko má…?

….Proměnou nitra,

které jen Lásku zná!

 

 

Marianna V.

 

Ilustrace: Eva Lipinová