Brána života

13.07.2015 08:35

 

Na počátku bylo Slovo, a z tohoto Slova vyšlo BUDIŽ SVĚTLO! Paprsek lásky vytryskl do nicoty a nicota ustoupila Světlu. Smrt byla prozářena životem, a tvor stvoření započal své bytí! Krev v jeho srdci a žilách se obnovovala jako tělo dítěte, do něhož vejde duch. Tělo se stalo živým a poprvé se nadechlo v nádheře světlého bytí. Tvor děkoval Bohu za svůj vznik a za možnost žít vědomým životem. Jeho tělo sílilo a rostlo do krásy a světlosti. Jeho vědomé bytí bylo den ode dne větší a jeho postava se rozpínala do dálav prostoru.

 

Harmonii a krásu však postihly první známky bolesti. Tvor onemocněl. Bolest tvora se stále stupňovala. Proto Otec vyslal svému dítěti lék k uzdravení. Ukázalo se však, že nemoc se stala zákeřnou a nevyléčitelnou a utrpení tvora stále vzrůstalo. Vznikla nutnost operace nemocné části těla a jeho zhoubné ložisko vyvrhnout do mísy rozkladu. I stalo se, a tvor se opět uzdravuje. Tvora opět naplňuje klid a mír. Láska opět proudí do všech částí jeho těla, a odstraňuje všechny zbývající temné nemocné části organizmu. Bolest ustupuje a porušená imunita se zoceluje.

 

Poznal jsi, člověče, o čem je řeč? Poznal jsi ve své malosti velikost a sílu stvoření? Poznáváš již konečně, že veškerým tvým počínáním trpí celé tělo?! Cožpak jsi ještě nepochopil, že sám nejsi nic? Že pouze v jednotě celku můžeš růst a zůstat živ a zdráv? Vzpamatuj se! Již není čas na přemýšlení. Čas již minul! Nyní je nutná pouze okamžitá poslušnost, neboť hrubohmotný skalpel je nad tvou hlavou! Nevěř tomu, že se z Lásky před tebou zastaví. Právě z Lásky je tento skalpel vyslán, aby jednou provždy odstranil nemocnou část pochybeného falešného lidského chtění, které jako mor a virus je schopno otrávit vše, na co sáhne a kde projede jeho stín.

 

Ale dny, kdy se tak dělo, jsou již minulostí. Nyní zbývá pouhé slovo - "NEMŮŽEŠ" již více škodit tomuto stvoření, neboť k tomu se ti již nedostane Síly! Zbývá ti jen jedno slovo - "MUSÍŠ" se vřadit do Boží vůle nebo "MUSÍŠ" zahynout!!!

 

Podívej se ještě naposled kolem sebe. Podívej se na dílo tvého Pána a Boha! Nevidíš, jak jsi malý? Nevidíš, že vše co vidíš svýma hrubohmotnýma očima, je dílo Lásky? Lásky, která také kvůli tobě utvořila tyto světy, Zemi, a vše co je na ní a v ní? Cožpak nevidíš, jak vše svorně žije v harmonii, tam, kde jsi to již sám nezničil svým pochybným jednáním? Honosíte se tím, že vidíte atomy, že znáte z čeho je co složeno, a nevidíte, že vše přebývá v rovnováze? Proč se nechcete z toho poučit?

 

Ano, nechcete, neboť nevěříte ve svého Boha. Nevěříte ani vy, kdož si to namýšlíte. Neboť jinak by vše již muselo vypadat jinak. Síla dobré vůle a Lásky je mnohem mocnější než všechny stíny temnot. Již dávno by i při malém počtu bylo Světlo na Zemi a temno strženo tam, kde je jeho místo. Pokuste se chvíli poslouchat, nebo raději lidi kolem vás, to vám jde lépe! Zaposlouchejte se do jejich hovorů, byť o sobě tvrdí, že chtějí jen dobro a Světlo. Brzy poznáte, že každou chvíli jejich slova naznačují pravý opak.

 

Zanechte snahy o násilné a křečovité chtění dobra. Uvolněte se a vzhlédněte do výše. Ne v meditaci nebo jiné technice, ale jen tak volně a bez zbytečných myšlenek. Pozorujte své srdce a své nitro, jeho touha se brzy projeví. Nepřemýšlejte neustále, ale prožívejte přítomný okamžik každé vteřiny bytí. Nebude to trvat dlouho a procítíte spojení. Spojení se vším kolem vás a ve vás. Procítíte spojení s celým stvořením, a snad vám také oči zalije slza citového prožití. Na tom pak stavte své další kroky. Často se vracejte k takovým citovým prožitím, které vám umožní pohnutí srdečné oblasti, a brzy poznáte a pochopíte, kde je vaše pravé bytí, procítíte svého ducha, jenž se ve vás tak dlouhou dobu musel ukrývat pod zdí rozumu. Nestyďte se za projevy citu. Jen tak naleznete sami sebe a rozum konečně padne ze svého trůnu, který tak dlouhou dobu budoval. Pak ucítíte svobodu, jakou jste ještě nikdy necítili, svobodu, která již netouží po věcech světa, ale touží splynout se vším, co vás obklopuje. Bude to pro vás okamžik vítězství na cestě domů, do vašeho pravého domova.

 

V tento den konečně po velmi dlouhé době můžete projít "BRANOU ŽIVOTA" k dalšímu vědomému bytí. Kéž chvíle vašeho probuzení přijde již velmi brzy!


M.H.

Ilustrace: © Aneta Mišovie