Boží pomoc přichází zevnitř

28.03.2019 18:37

 

 

O pocitech bolesti, viny, selhání, obavách, nových energiích  a vnitřním posunu pro všechny, kteří chtějí čistit svá jemná těla a vřadit se do zákonitostí svého vývoje a prospěchu všeho a všech.

Poslechněte si krásná slova, hovořící k dějům uvnitř nás i kolem nás aneb není všechno, jak se zdá.

 

Boží pomoc přichází zevnitř:

www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=sPEvb5gnNLw

 

Záměr, který zazní na konci videa:

"Děkuji všem svým předkům za všechny zkušenosti, které získali a které mi předali. Vím, že veškerá vina a pocity selhání jsou jen iluze a nedorozumění, které vznikly nedostatkem pravdivých a propojujících informací. Otvírám se sjednocující a všepropojující boží energii v sobě, která vše narovnává, očišťuje a dává do správných vztahů a souvislostí. Vzdávám se veškeré energie, která není moje (symbolické jablko) a kterou jsem já nebo moji předkové jakýmkoli způsobem převzali, získali. Beru si zpět veškerou svoji energii, kterou jsem já nebo moji předkové za jakýmkoli účelem (i sebeušlechtilejším) někam odevzdal(a), ztratil(a) nebo o ni byl(a) připraven(a). Otvírám se tomu, abych objevil(a) božský zdroj v sobě a abych žil(a) a tvořil(a) pouze ze své vlastní energie nebo z energie, která vznikne násobením energie se stejně otevřenými a čistými bytostmi." Celý text v písemné podobě najdete zde:

https://www.benodis.cz/news/bozi-pomoc-prichazi-zevnitr/