Blahoslavení čistého srdce

04.09.2015 12:04

 Blahoslavení čistého srdce; neboť oni Boha viděti budou.

 

V těchto slovech leží všechno, i to nejvyšší, čeho člověk dosáhnouti může: viděti Boha v jeho dílech. Srdce člověka musí býti čisté a jasné jako křišťál, aby žádné zkalení nebránilo mu ve vidění. Vidění jest poznávání! Člověk, který jest čistého srdce, dokončil zde svůj úkol a může pak stoupati ke Světlu.

 

Ježíš - Kázání na hoře - Blahoslavenství