Bio produkty a jejich význam

11.09.2014 11:42

Chceme-li minimalizovat v minulém článku uváděné rizikové postřiky, jako jsou pesticidy a další chemické prostředky, měli bychom upřednostňovat čistší suroviny, jež byly pěstovány za přijatelnějších podmínek. Ověřenou záruku kvality – a to nejen z hlediska mnohem nižšího obsahu chemických kontaminantů, ale i lepší nutriční hodnoty - máme při nákupu v obchodě u produktů ekologického zemědělství. Poznáme je dle označení oficiálními BIO logy, která jsou následující:

 

BIO logo nemůže na obalu ani jinde uvést samotný producent jen na základě svého uvážení. Předcházejí tomu zákonem předepsaná schvalovací řízení. Případný zájemce o ekologické hospodaření musí nejdříve zpracovat tzv. „projekt konverze“, ve kterém jsou řešeny případné zátěže z  předchozího konvenčního zemědělství. Následně započne tzv. přechodné období, ve kterém již musí dodržovat zásady ekologického zemědělství. Teprve po jeho ukončení, což je většinou po dvou letech, může získat certifikaci a své výrobky označit jako biopotraviny.

V průběhu celé produkce musí ekologičtí zemědělci trvale zachovávat obecně platné principy; např. nesmějí užívat rizikové prostředky intenzivního zemědělství, jako jsou umělá hnojiva, škodlivé prostředky na ochranu rostlin, stimulátory růstu, hormonální látky a mají zakázáno i využívání geneticky modifikovaných organismů. Kromě toho, že biopotraviny musejí splňovat veškeré hygienické limity pro obsah škodlivých látek v potravinách, je jejich kontrola navíc zaměřena na sledování celého produkčního procesu. V tomto ohledu se liší od konvenčních potravin, u nichž se provádí pouze kontrola složení konečných produktů.

Vzhledem k vyloučení fungicidů (jež mají ničit plísně) v ekologickém zemědělství se především v tisku objevily názory, že biopotraviny obsahují zvýšené hodnoty mykotoxinů. Avšak řada studií a stanovení akreditovaných laboratoří tato neopodstatněná tvrzení vyvrátila a dokázala, že mezi výskytem mykotoxinů v konvenčních potravinách a bioproduktech není významnější rozdíl. Vznik mykotoxinů totiž nesouvisí ani tak s produkčním systémem, jako se způsobem uskladnění a dopravy (např. zvýšená vlhkost skladových prostor). Rizikům plísní je teda třeba věnovat zvýšenou pozornost jak u konvenčních potravin, tak u bioproduktů.

Průmyslově zpracované biopotraviny by správně neměly obsahovat konzervanty ani další riziková éčka (viz předchozí články) a měly by být vyrobeny v souladu s přírodou. Avšak zde je třeba uvést, že k některým bioproduktům se v současnosti přidávají riziková éčka. Proto je třeba kontrolovat složení i u bioproduktů, neboť byly např. povoleny přídavky toxických dusitanů do bio uzenin.

Aby bylo oprávněné označení „ekologické“, měly by tyto produkty pocházet nejlépe z ČR, nebo alespoň z EU. Jestliže se tedy některé certifikované biopotraviny dováží z různých vzdálených kontinentů, není z etického hlediska vhodné řadit je k „ekologickým“ produktům. Kromě toho mohou mít některé neevropské země benevolentnější předpisy a též můžeme jen velmi těžko na dálku zjistit podmínky pěstování. Naopak u našich bio producentů není pro většinu mobilních osob nic nemožného zajet si na danou farmu a sami posoudit, jak své produkty pěstují, jaké mají podmínky chovu zvířat, nakolik čisté tam mají prostředí atd.

 

Výhody bioproduktů

Hlavní a zcela nezpochybnitelnou předností bioproduktů je výrazné snížení příjmu škodlivých pesticidů. Řada studií prokazuje, že bioprodukty obsahují podstatně nižší zbytky pesticidů, než konvenční produkty. V bio ovoci byly zjištěny průměrné obsahy zbytků pesticidů 550 krát nižší a zelenině 700 krát nižší. Produkty ekologického zemědělství sice mohou být zatíženy zbytkovým množstvím škodlivých pesticidů z okolního prostředí, avšak nesmí se k nim přidávat cíleně. Proto jich obsahují mnohem méně.

Naopak žádoucí látky, jako jsou vitamíny a další nepostradatelné látky, bývají v biopotravinách obsaženy ve vyšších množstvích. Při pěstování rostlin se v ekologickém zemědělství dodržuje vyvážený osevní postup, zaměřený na udržení a zvyšování úrodnosti půdy, zajištění dostatku živin pro růst rostlin a minimalizaci ztrát živin. Ekologicky pěstované ovoce, zelenina a další plody proto obsahují mnohem více vitaminů, enzymů, minerálních látek a stopových prvků, než běžné komerční suroviny. Například byl v bio-ovoci prokázán až o 90 % vyšší obsah vitaminu C a o 50 % flavonoidů. V mléčných bioproduktech zase byl zjištěn až o 60 % vyšší obsah esenciálních mastných kyselin a dalších zdraví prospěšných látek.

Protože ekologické farmy se nacházejí převážně na mnohem méně kontaminovaných územích, leckdy i v chráněných krajinných oblastech, je minimalizován nepříznivý vliv znečištěného životního prostředí. Kromě toho mají být bioprodukty sezónní a co nejčerstvější. Ani při skladování bioproduktů nemají být užívány chemické prostředky nebo nepřirozené fyzikální postupy (jako je např. u konvenčních dovážených plodů leckdy užívané ozařování), které mají neúměrně prodlužovat trvanlivost.

Bioprodukty tvoří bohatou a pestrou paletu potravin jak rostlinného, tak živočišného původu. Proto je nelze přiřazovat jen k vegetariánské stravě ani dalším striktním dietním systémům. Je běžné, že se spotřebitelům nabízí i ekologické produkty, které neodpovídají obvyklým představám tzv. „racionální výživy“. Proto lze sehnat také bio-špek, bio-špekáčky, které mimo jiné neobsahují dusitany ani jiné nepřirozené přídatné látky.

Z hlediska přínosů bych si ještě dovolil uvést poznámku pro všechny, kteří nechtějí, aby byla zbytečně zabíjena zvířata. Plošná aplikace toxických pesticidů jich každoročně zahubí miliony: od různých druhů hmyzu, hlodavců, ptáků až po vyšší živočichy. Orientace na bio produkci tedy zabraňuje těmto zbytečným nemalým škodám. Uvedený přínos je o mnoho větší, než třeba jen vegetariánství. Při umírněném příjmu masa by kupř. jedna osoba spotřebovala celé prase nebo krávu za několik desetiletí. Za tuto dobu prospěje každý, kdo bude užívat bioprodukty a upřednostňovat ekologické hospodaření, mnohem více bytostem a celkově též uleví i přírodě!

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že z lepší kvality bioproduktů, a to nejen po stránce chuťové, ale i nutriční,  vyplývá celkově příznivější působení na naše zdraví. Využívejme proto co nejvíce mnoha tisíciletími ověřené ekologické hospodaření, které je založeno na poznání přírodních zákonů!

Vít Syrový

                                                                                                                                                                                                                           www.vitsyrovy.cz