Benedictus

06.12.2017 11:26

 

Poslechněte si v tento sváteční den nádhernou skladbu.

 

Karl Jenkisnis -  Benedictus qui venit in nomine domini

 

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně.

 

Pravda je Zákon. Všechno stvoření jej ukrývá a je Zákonem, neboť z něj vyšlo.

 

Jsem ze Světla. Pojď za mnou. Poznej, že přicházím, až tě zastihne bolest. 

Nezavírej oči, až obzor zrudne, ale věř, že čas děsivých dnů končí a květiny otevřou své kalichy. 

Nevejdeš do dne než skrze bolest a nevstoupíš do Světla než ze tmy.

 

Jsem Světlo. Přivinu tě do náruče jako den. Staneš se Světlem. 

Jsi Světlem a poznáš, že tma je dům stavěný pro Světlo. 

Tma je nenaplně­né Světlo. Je smrtí, do níž vstupuje Život.

 

Ovečky jdou za svým pastýřem ze smrti do Života. 

Jdou přes most bolesti. Neboť není jiné cesty a Cesta je Zákon.

 

Jsem Zákon. Zákon je Pravda a Cesta. Nepoznáš Mne, nestaneš-li se Pravdou. 

Jsi očekáván v Mém domě. Vejdi a poznej ho. Dosud stojíš za dveřmi, ptáš se a nenalézáš odpověď. 

Pojď do Mé náruče, ať jsme Pravda v Pravdě. Odhoď moudrost rozumu a staň se bláznem pro Lásku. 

Hledej nitrem a pravda tě neopustí. Zákon vesmíru není širší, než tvé Srdce. 

V něm jsou odpovědi na tvé otázky. Zákon je studna Pravdy a vodou studny je Láska. 

Nepoznáš-li Lásku, neznáš Mne. Neboť Zákon je Láska.

 

 

CESTA SRDCE

J. L.

 

Karl Jenkins - Benedictus:

www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ibwxzxER_pY