Bělostná čistota

18.01.2011 10:44

    

     

 

 

Snad nezahanbí naše nitro bělostná čistota květů lilií.

Jsou naše každodenní myšlenky, city i skutky také tak čisté?

Pokud ne, můžeme vzhlížet k této nádherné květině.

Snad nám napoví, jak býti čistou, půvabnou ženou.