Astrologie

06.11.2017 14:16

 

Astrologie může mnohým pomoci k nalezení Boha. Kdo ho však již nalezl, nepotřebuje ji, ani jiné vědy. Astrologie a její čísla jsou věci rozumu, jehož poznání ztrácí smysl tam, kde začíná poznání srdce.

 

A přichází-li vesmír, v němž zvítězí toto pravé poznání, nebudou již lidé číst z hvězd, ale ze srdce. Neboť v záři tohoto světa se hvězdy ztrácí. Pro toho kdo poznal Světlo, neplatí již zákony noci.

 

A byť se narodil v nejnesťastnější den podle zákonů astrologie, hvězdy se ho nedotknou. Projde jejich středem tak, jako Ježíš zástupem chystajícím se ho ukamenovat, aniž  by se ho jediný kámen dotkl.

 

Dětem čtete pohádky, v nichž láska vítězí nad zlou věštbou, a sami nerozumíte? Schází Vám víra. Kdo mne zná, projde mořem suchou nohou a nepřátelé, vaše hříchy budou smeteny.  Tak jak je psáno v písmech. Přišel bych marně na tuto zem a marně bych vcházel do vašich srdcí, kdybych nezvítězil nad hvězdami.

 

Znovu se ptám:  Za koho mne pokládáte? Já jsem váš spasitel, vaše vykoupení z hříchu. Já jsem milosrdný nad tvrdostí a strnulostí hvězd. Kdo mne zná, nehledá světla v noci, ale je obklopen Světlem dne. Jsem odpočinek unavených a přístřeší unavených.

 

 

Na úsvitu nového dne

J.L.