Astarté

08.07.2015 09:26
 

Nic na Zemi není tak důležité, jako propojování se se světlými nám tak vzdálenými světy a s čistými bytostmi tam žijícími, jež k nám dolů na Zemi sesílají paprsky Lásky a čistoty. Je na nás ženách, abychom je svým čistým nitrem zachytávaly a spojovaly tak Zemi nitkami, které se stanou pevnými lany, jež budou moci naši modrou planetu Zemi udržet propojenou s výšinami nádherného Božího Stvoření. Pokud bude takových lan a nitek mnoho, bude se moci tato smutkem zmítaná Země povznést výše na svou původní světlejší dráhu, ze které jí strhlo špatné chtění lidských duchů a tíha jejich vin.

 

Úryvek ze životopisu Krišny, který působil v Indii. Vyvedl lidi z jejich falešných bludů a učil je pravému poznání Pravdy:

 

Když se v noci pohroužil do modlitby, svítil mu paprsek Bílého plamene. Nemodlil se tak, že by slovy prosil, nýbrž se tiše otevřel proudům vyšších sil. V přirozeném postoji, mlčky a pohroužen do sebe, nechal rozum i pocity zcela umlknout. Všechno, čím se před tím zabýval, ať to byly vážné nebo veselé věci, ustoupilo do pozadí, a tak se nacházel ve stavu naprostého klidu. Pak se ho sama od sebe zmocnila touha po světlém cíli, který znal, a zesílila mohutným přílivem čistoty, jež byla nad ním. V těchto okamžicích byl ve spojení se Světlem.

A tato síla mu zůstala i potom, když psal, zkoumal a počítal. V duchu putoval vzdálenými světy. Při jeho putování ho často doprovázela světlá postava ženy. Byla průzračná jako mlha a jemná jako měsíční paprsek klouzající po vodě. Přiváděla ho do sféry stříbromodrého světla, jejíž světy byly tak zářivé a jemné jako ona sama.

Skláněla se k němu plna dobroty. Byla to bytostná zprostředkovatelka čistoty a lásky, ochránkyně žen a plodnosti: Astarté, taková, jaká ve skutečnosti je. To, že ji mnoho národů uctívalo jako bohyni Měsíce, souviselo s jasným světlem sféry, kde vládla. Její oblast se nacházela nad hmotností a Astarté vykonávala Merkurovu vůli. Byla posvátná všem národům, které usilovaly o čistotu žen. Žádný člověk však nevěděl, co je jejím vlastním vznešeným určením.

Přitahovalo ji Krišnovo čisté chtění vysvobodit lidi ze všech temných vazeb.

Když zkoumal záření, ve kterých se snažil poznat přechody z duchovní oblasti do hmotnosti, přibližovala se k němu.

Byla smutná a vyprávěla, co lidé udělali z pojmu čistoty. Stěžovala si mu, že již nemá spojení s pozemskými ženami.

 

 

 

 

Z knihy Zaváté doby se probouzejí - Krišna