Akí sme

01.01.2015 10:08

 

Z večného zdroja tam hore, preniká k nám svetlo, prúd energie.

Nepochopiteľná večná sila, ktorá tvorí, formuje, oživuje,

 prúdi aj cez ľudské telá.

Len od nás závisí, akým smerom ju budeme  viesť.

Či smerom dobra k pokroku, alebo smerom zla k zániku.

O tom čo je dobré a čo zlé, napovie nám svedomie.

Akí teda sme, ľudia 21.storočia, čo pod maskou nosíme.

 

Otče náš, ktorý si na nebesiach ...

mnohí z nás dennodenne odriekajú

ruky ku nebu spínajú a čakajú na zázrak.

Prosia a čakajú, ani náznak snahy, priložiť aj svoje ruky k dielu.

 

Posväť sa meno Tvoje vzývajú, príď kráľovstvo Tvoje...

no vlastné dvere pred ním zamykajú.

 

... buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.

A pritom, buď vôľa moja si želajú.

 

Chlieb náš každodenný daj nám dnes

a zhŕňajú, zhŕňajú, nemysliac na blížneho, ba ani na brata.

 

a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom...

slová, len prázdne slová sypú sa ako z rukáva.

Veď my sme už dávno zabudli odpúšťať

 a nielen svojim vinníkom, ale aj samým sebe.

 

a neuveď nás do pokušenia

On nás neuvedie, sami sa doňho strmhlav vrháme.

 

ale zbav nás od zlého

od zlého, ktoré sami dennodenne páchame.

Ach modlitba modlitieb. S hanbou Ti kľačíme pri hrobe.

 

Ako ťa vzkriesiť?

Začnime odpúšťaním a zmizne nenávisť a zloba.

Začnime dobrým chcením premeneným v čin.

Začnime vyrovnaním medzi dávaním a braním.

Myslime viac na blížneho,  nech jeho šťastie je našim prianím.

A podľa zákona „Čo dáš, dostaneš späť,

 bude opäť smieť prúdiť k nám požehnanie,

 ktorému sme sami postavili hrádze.

Ak tak, ako modlitba modlitieb káže, budeme žiť.

Dokážeme to pochopiť? Dokážeme tak žiť?

 

Prosme aby sa ten zázrak stal.

Žime tak, aby nám Pán, ešte túto šancu dal.

Trvalým dobrým chcením v myslení a konaní

založíme pokoj a mier na Zemi.

 

 

Mária Pacerová

 

Ilustrace: © Zuzana Denková