Abvún

20.06.2014 10:45

Milé čtenářky zaposlouchejme se do krásného zpěvu inspirovaného Aramejským Otčenášem. Zpívá Ivana Lesná, která je známá nyní jako Ivana Rea. Skladba je z alba "Poděkování":

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CfnD7YYngxk

 

 

Vyprávění zpěvačky a lektorky hlasově-pohybových terapií Ivany Lesné o inspiraci aramejskou modlitbou, zpěvu a slovu pana Konfršta si můžete poslechnout na tomto odkazu:

https://www.cestyksobe.cz/ivana-lesna-jan-konfrst-inspirace-aramejskou-modlitbou-ad2329/

 

„Modlitba je pro mě poděkováním.

Žít je stejné, jako modlit se s každým úderem srdce.

Modlit se je stejné jako vdechovat život do svého Bytí.“

 

Ivana Rea

 

Aramejský OTČENÁŠ

 

Abvún d-bá-šmája.

Netkádaš šmach.

Tejtej malkutach.

Nechwej c’vjánach ajkána d-bá-šmája af b-árha.

Hav lan lachma d-sunkanán jaomána.

Wa-š’bok lán chaubéjn (w-achtachejn) ajkána d-af ch’nán švokn l-chaj’bejn.

We-la tachlán le-nesjúna. Ela pacan min biša.

Metol d’lache malkuta wa-chajlá wa-tešbuchta l’alám almín.
 

Améjn.

 


 

Aramejský OTČENÁŠ

 

Pane můj, v mém nitru žijící a zářící.

Buď vždy vítán ve svém jménu.

V chrámu mé duše a Tvém Království.

Tvá vůle je i mou, já našel v sobě Tvoji lásku.

A dělím se tak s Tebou o denní chléb.

A s každým úderem srdce hledám lásku i v očích bližních svých.

A dopřej svobody zraku mému,
abych cestu do Tvé náruče viděl jasně ozářenou.

Vždyť vím, v Tvém království je místa pro všechny,
Ty jsi můj život i má láska a provždy.
 

Amen.
(překlad ing.Jan Konfršt)