Mateřství a výchova

Rodičovský seriál z "Nevýchovy"

21.02.2019 15:53
  Rodičovský seriál o alternativním přístupu k dětem z "NEVÝCHOVY": https://rodicovskyserial.cz  

Co by rodiče měli vědět o skromnosti

23.11.2018 20:57
  .  Jaroslav Dušek přišel do „Nevýchovy“ a v milém, inspirativním rozhovoru s Katkou Královou hovořili nejen o dětech, ale i o skromnosti. Podívejte se, jak to celé souvisí s jedním z nejpalčivějších rodičovských témat: Hranice.  Celý rozhovor...

Jak komunikovat s dětmi

08.11.2018 21:48
  Zajímavé i humorné povídání o výchově dětí Jaroslava Duška v pořadu Fokus Václava Moravce. V dialogu zazní pozoruhodné myšlenky a náhledy, či zkušenosti. Mnozí najdou své vlastní programy, které uplatňují ve výchově.  Poslechneme si také nové myšlenky, které nás...

Zkušenosti s výchovou dětí

12.02.2018 19:25
    Milí rodiče, podělím se s vámi o zkušenosti s výchovou dětí, doplněné o nově získané vědomosti díky komunikaci s Bohem, mým nejlepším přítelem, učitelem a rádcem:   1.     děti jsou tím nejkrásnějším darem,...

Nemoc dítěte bývá vzkazem rodičům: Málo se mi věnujete.

01.05.2017 12:54
      Negativní emoce se přenášejí jako epidemie. Pokud je matka v napětí, děti to intenzivně vnímají, negativními emocemi se nakazí a začnou stonat. Odpovědi na otázky redaktorky mgr. A. Bartošové, časopis Betynka Která nejčastější onemocnění malých dětí (batolat,...

Přirozený porod

11.03.2017 11:13
  Krásný a poutavý rozhovor s Dr.Frederickem Leboyerem, o přirozených podmínkách porodu a prvotním ohledu na matku a dítě.   Francouzský porodník Frederick Leboyer, narozený v roce 1918, je průkopníkem nové techniky vedení porodu, kterou...

Umíte říct svým dětem NE?

23.01.2017 13:36
    Většina z nás, dnešních rodičů, jsme byli vychováni autoritativním stylem výchovy. Rodiče se poslouchají a basta. Automatická povinnost podřizovat se v nás často vyvolávala nevoli, proto se, celkem logicky, rozhodujeme, že my to svým dětem dělat...

Výchova podle 4.přikázání

24.10.2016 12:51
  Cti otce a matku. Tak zní čtvrté přikázání, které i svým pořadím v celku Zákonů Stvoření ukazuje nesmírnou důležitost naplňování. Je třeba jej však chápat správně. Cti otce a matku neznamená příkaz pro dítě, že jest pro něho nutností vážit si svých rodičů, i kdyby mu k tomu...

Houpací závěsná kolébka je pro dítě důležitá

24.08.2016 12:38
    Slovanské a jiné národy v minulosti kolébali a uspávali děti v závěsné houpací kolébce. Poslední výzkumy ukazují, že to nebyla jen tradice, ale důležitý prvek, který spolu s mateřskou ukolébavkou dělá dítě zdravým a harmonickým. Ještě v minulém století naši předkové, jakož i...

Kdybych měla své dítě vychovávat znovu

03.08.2016 21:31
    Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, vybudovala bych pro něj nejdříve sebeúctu a pak teprve dům. Prstem bych více malovala než hrozila. Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. Nestarala bych se tolik o učení, ale prostě bych se...

Jak dětem připravit pohádkové dětství

21.07.2016 11:21
  Jak jednat s dětmi, co je jim blízké, jak prostě myslí a jednají, co nejvíce potřebují.  Proč jsou takové, jaké jsou, jaké mají dary a jakou mají ochranu a co vše s tím souvisí. Skutečně děti zlobí? Jak účinně ovlivnit výchovu našich dětí  a zároveň...

Vrcholové sportovní akce z pohledu jak je neznáme

23.05.2016 11:38
  Čtenář se z mnohých předcházejících přednášek o myšlenkách mohl již seznámit s jejich tvořivou silou. Bylo podrobněji popsáno, jak dokáže myšlenka svojí kvalitou přímo ovlivňovat osud člověka, protože je průplavem energií tvořivé síly ducha. Myšlenky naplněné přejícností...

Jak se děti učí?

22.02.2016 10:19
Sociální dovednosti se dítě učí především od rodičů   Když bylo Jonatánovi pět, vzala jsem ho s jeho bratrem, který v té době byl batole, do kavárny, aby se seznámili s příbuznými, se kterými se ještě nesetkali. Během pár minut po našem příjezdu zapředl se dvěma postaršími...

Mezilidské vztahy - 3.část

30.11.2015 12:32
V zaměstnání je to podobné. Většinou se člověk dostane do prostředí, kde jsou lidé nebo třeba jen jedna osoba s dotyčným stejnorodí.    I zde se máme něčemu naučit. A buďto nám tato činnost nebo spolupráce přináší radost či trápení. A princip je stejný jako u partnerů či rodičů a...

Přednáška: O dospívání, manželství a výchově dětí

25.11.2015 10:12
Poslechněme si ze záznamu velmi pěknou přednášku  lékaře s pozoruhodným věděním, Dr. Rusnáka, o dospívání, manželství a výchově dětí.

Mezilidské vztahy - 1.část

16.11.2015 13:03
     Dle různých prožitků, minulých životů i tohoto života, různých zkušeností a našich vnitřních tužeb se náš duch zformoval do určitých charakterů a druhů lidí. Každý jsme originál, přesto jsou si někteří lidé podobní více, než jiní. Tak jako každý strom či květina jsou...

Duchovní důsledky interrupce

03.08.2015 12:18
  Interrupce znamená potrat nebo umělé přerušení těhotenství. Je to hluboký zásah do svobody vyvíjejícího se života s destruktivním celospolečenským dosahem. Mezi základní rizika, která jsou s výkonem interrupce vždy spojeny, patří zejména: Ničivý dopad na fyzický zdravotní...

Proč africké děti nepláčou

17.03.2015 14:16
 Narodila jsem se a vyrůstala v Keni a na Pobřeží Slonoviny. Od patnácti let jsem žila v Británii. Vždycky jsem však věděla, že chci své děti (až je budu mít) vychovávat doma v Keni. A ano, předpokládala jsem, že děti mít budu. Jsem moderní Afričanka, se dvěma univerzitními diplomy, v rodině...

Lidský talent

01.05.2014 11:05
  17.02.2014 16:43 V současnosti se více než kdykoliv předtím hovoří o talentovaných lidech a jejich rozličných výkonech, vzbuzujících vlnu všeobecného nadšení a neobvyklé pozornosti. Společnost je tím doslova poblouzněna, a to až do takové míry, že si v tomto...

Děti jsou darem Božím část 4.

14.04.2014 13:53
  Dítě je schopné velmi brzy poznat, když si protiřečíme. To znamená, pokud něco říkáme, nebo od něj něco vyžadujeme, ale sami se chováme jinak. Dítě má ve svém nitru zakotven čistý smysl pro spravedlnost a vyrovnání. Rodičovství je zodpovědná úloha. Nikdy dětem nesmíme tento...

Děti jsou darem Božím část 3.

07.04.2014 13:50
Dejme prostor dětské fantazii. Podporujme činnosti, ve kterých ji dítě může rozvíjet. Dejme přednost hrám, kdy je dítě aktivní a může se samo rozhodovat a vymýšlet, co udělá a jak si vše samo představí. Čtěme dětem knížky.  Děti si budou rády představovat samy ve své mysli všechny hrdiny a...

Děti jsou darem Božím část 2.

31.03.2014 13:49
Smysluplné hranice Než budeme po dětech cokoli chtít, nebo budeme vydávat nějaký příkaz či pravidlo, dobře to nejprve rozmysleme a zvažme. Potom však buďme důslední. Aby děti věděly, že co řekneme, to platí. Důsledně vyžadujme, aby bylo skutečně splněno, co jsme požadovali....

Děti jsou darem Božím

24.03.2014 13:47
  Každý živý tvor má ve vesmíru své místo a svou cenu. Tím, že jsme každý jiný, se můžeme krásně doplňovat a společně tak tvořit harmonický celek. Člověk je svobodná bytost a má právo dělat, co sám uzná za vhodné (následkům svého konání však bude beze zbytku...

Jak pomoci dětem překonat nevědomost

27.02.2014 21:35
  Dotaz: Dobrý den. Chtěla bych vědět, jestli můžeme nějak pomoci dětem, nebo komukoli, koho milujeme, překonat ono období nevědomosti, kterým jsme myslím prošli všichni zde přítomní, nebo je nutné, aby jím prošly sami? Někdy cítím bezmocnost, když se moje děti trápí, a...

O lidské jedinečnosti

11.02.2014 16:01
    V hovorové řeči dochází mezi lidmi často k nedorozumění pro rozdílné chápání významu jednotlivých slov. Dnes nechme stranou příčiny, které k tomu vedou. Není třeba zaobírat se slovíčkařením, zaměřme nyní svoji pozornost na slovo jedinečný. Často se zamění s...

Základní principy fungování nové společnosti

03.02.2014 15:55
  1. Co všechno působí na společnost rozkladně a co ji naopak povznáší?   Základem všeho je pravá víra v Boha. Ten, kdo v sobě nese tuto víru, nese v sobě i lásku ke všem a ke všemu. Všichni lidé bez rozdílu jsou schopni tohoto čistého citu skrze své srdce. Žijeme dnes v době, kdy...

Vychovávejme děti jinak

17.01.2014 14:39
      Naomi Aldortová se zabývá ve své práci i v osobním životě přirozenou výchovou dětí. Je rodinnou poradkyní a terapeutkou. Žije v USA, ale pomáhá rodinám i vychovatelům dětí po celém světě. Je možné ji kontaktovat telefonicky, organizuje...

Maminkám malých dětí

08.11.2013 19:42
Hodně maminek si stěžuje na to, že jejich děti jsou příliš plačtivé a maminky unavené.   "Maminky, chovejte se ke svým narozeným dětem s větší vstřícností.   Duše dítěte je velmi citlivá a otevřená, vnímavá a také sdílná. Jiný projev než pláč zatím nezná. Něco vám tím říká.   Duše...

Mezilidské vztahy

30.09.2013 13:02
Téměř každý z nás zná větu či konstatování, že „Člověk je tvor společenský...“. Mezilidské vztahy se odvíjejí na různých úrovních a jsou závislé na stupni společenského i osobnostního vědomí lidí, žijících v různých komunitách. Hluboké vztahy jsou obohacující a krásné, protože jsou vedeny a...

Radost z dětí

13.05.2013 21:20
  Milé ženy, ráda bych se v vámi podělila o milou vzpomínku na jarní setkání v Zahradním dovoře Listen:   Abyste tu radost, kterou si tak ráda připomínám, mohly prožít se mnou, představte si, prosím, nejeprve skupinu dětí například před školou...

Rodičovství: role, nebo funkce?

29.04.2013 07:38
Skoro každý člověk se jednou stane rodičem - je to jedna z nejčastějších a nejrozšířenějších rolí. Každý nastávající rodič by si měl položit jednu důležitou otázku: Jsem vůbec schopný/á plnit rodičovskou funkci- být dobrým otcem/matkou, aniž bych se s tím...

Hlína není špína- imunita dětí

24.04.2013 07:20
  Hlína není špína, je důležitá pro vývoj imunity V dnešní době je naše společnost až příliš posedlá bakteriemi, čistotou a hygienou. Rodiče neustále myjí ruce svých dětí, používají antibakteriální mýdla, alkoholem napuštěné ubrousky nebo mění...

Poznavanie života

17.06.2012 15:06
  Už od útleho detstva sa snažíme neustále objavovať a poznávať čo je okolo nás, k čomu to všetko slúži, čo sa s tým dá robiť a pod. Ani s pribúdajúcimi rokmi sa v nás záujem o poznávanie nemení, menia sa len objekty nášho záujmu. A tak, ako postupne prechádzame z detstva do mladosti, či...

Otec zapomíná

17.04.2012 23:05
        Poslyš, synáčku: Říkám tohle, zatím co spíš, s ručkou pod tvářičkou a se splihlými plavými kučerami na vlhkém čílku. Vkradl jsem se do tvého pokojíčku samoten. Zrovna před chvilenkou, když jsem četl v pracovně noviny, zalila mne vlna výčitek svědomí....

O výchově dětí

13.03.2012 23:56
  Vzkaz Panny Marie týkající se výchovy dětí   Tento vzkaz od Panny Marie, který se týká výchovy dětí v současné době přijala Doreen Virtue při své návštěvě Lurd. Zveřejnila ho ve své knize Bohyně a andělé. D. Virtue pracuje jako psychoterapeutka, jezdí po celém světě a přednáší většinou...

Zvládly byste poskytnout pomoc při porodu?

17.02.2012 22:31
Milé ženy, posílám vám odkaz na test "Zvládly byste poskytnout pomoc u porodu?", protože kdo ví, co vše budeme muset kdy zvládnout. Je samozřejmě možné nechat se vést a přijímat inspiraci k řešení každé situace, ale myslím, že teoretické znalosti nejsou od věci. Aktivní odkaz na samotný test je v...

Malé rady k výchově dětí část 2.

14.10.2011 22:15
  Mám velice ráda návštěvy a jsem také ráda, že se naše děti dostávají do kolektivu s jinými dětmi, protože to je také velice potřeba pro jejich správný vývoj a sociální návyky, ale po té návštěvě jsem byla vždy zděšena, jak to u nás vypadá – všude poházené věci, hračky, a to některé i...

Malé rady k výchově dětí část 1.

10.10.2011 22:12
  Milé maminky a tatínkové, ráda bych se s vámi podělila o své zkušenosti a též poznatky moudrých lidí, se kterými se ztotožňuji, ve výchově dětí. Tímto tématem se zabývám již několik let, přesto asi největší zkušenosti získávám při výchově vlastních dětí. Zkouším na nich praktikovat různé...

Interrupce, děje za harnicemi smyslového vnímání

29.08.2011 13:56
Mateřství je pro nás pro ženy velikým darem. Lidský život je navíc darem od Boha a nikdo z lidí nemá právo nad ním rozhodovat. Mnoho mateřských srdcí na světě pláče nad ztrátou či nemocí svého děťátka. I maminky, které jsou šťastny a radují se z každého slůvka i malého pokroku svého děťátka, ty...

Masáže dětí

04.07.2011 13:32
  Keď hladkáme a túlime sa s našimi deťmi, dávame im pocit tepla, bezpečia a lásky, pomáhame im vytvárať si sebadôveru a istotu do ďalšieho žitia.   Masáž detí prispieva k harmonizácii detského organizmu, ovplyvňuje svalstvo a tým správne držanie tela, podporuje tok...
1 | 2 >>