Cesta ženy

Už se nevidím

18.05.2020 13:41
    Už se nevidím, jak odpovídám na každý útok proti...

Čím méně se bráníme, tím větší je naše přijetí

17.02.2020 13:09
  Každá obrana vytváří útok. Čím více se bráníme, tím intenzivněji vyvoláváme útok proti nám. Obrana slouží k tomu, aby ochránila skrytou bolest, jenomže skrytá bolest nám do žil vlévá jed. Když nás někdo napadá a my se nebojíme procítit pocity, které v důsledku toho...

Třetí cesta

05.01.2020 13:05
  Drazí přátelé, Já jsem Jeshua. Jsem s vámi. I přes překážky prostoru a času stojím vedle vás – pociťte mě ve svém srdci. Jsem důvěrně obeznámen s tím, jaké to je být lidskou bytostí, s jejími výškami i hloubkami. Prozkoumal jsem celou oblast lidských pocitů a uvnitř...

Sebepřijetí a právo na emoce

28.10.2019 16:48
      V dětství nám bylo často říkáno, že abychom byli přijatí, musíme být hodní, nevyčnívat, dělat to, co ostatní, neprojevovat své emoce jak potřebujeme, protože to se prostě nehodí. Ať to bylo nastavení v rodině, ve škole či společnosti. Jenže...

Kým skutečně jsi?

22.10.2019 00:18
  Zlobíš se... Zlobíš... Máš pocit, že na to právo máš... Však nedochází Ti,  že svobodu svou tím na oltář dáš... Ten kdo zlobí se,  v odmítání lekcí svých se nachází... A co odmítáno jest,  vrací se a v jiném opět...

Dopřávejte si čas jen pro sebe

12.08.2019 21:30
    "Buďte v klidu. Ztište se. Uklidněte se. Ve světě plném hluku a sociálních médii zapomínáme živit svoji duši. Touží po samotě a okamžicích klidu. Potřebuje čas na to, aby znovu našla rovnováhu a soulad. Právě ve chvílích tichosti ji nejlépe uslyšíme. Právě...

ZÁKON ZRCADLENÍ, jak s ním pracovat

08.07.2019 15:13
  Jak si odpovědět, co nám druzí zrcadlí, co to o nás vypovídá a jak vlastně prakticky pracovat se zrcadlením? Zákon zrcadlení je v podstatě zákon přitažlivosti. Naše okolí, rodiče, partneři, kolegové či kamarádi nám vždy něco zrcadlí, zrcadlí nám nás samotné,...

Cesta životem lehčeji a s láskou

13.05.2019 20:01
  Přechod ze srdce do břicha   10.05.2019 Na naší cestě transformace procházíme třemi fázemi - nejdříve se přes hlavu dostáváme do svého srdce, a pak ze srdce putuje naše duše přímo do břicha. Celý tento...

Jak milovat ostatní

29.04.2019 07:22
  Jak můžeme milovat ostatní?  Přijměme je takové, jací jsou. Dovolme jim být sami sebou. Přestaňme se snažit je změnit. Nechme je, aby se starali o svůj vlastní proces růstu. Nemůžeme se přece učit za někoho jiného. Pokud nám jejich chování škodí, můžeme se...

Ženě

11.03.2019 12:38
  Žene Prišla nám opať, dlho očakávaná, plná života a novej sily. Krásna jar - Vesna.  Tichúčko, ale aj hlasno, jemným vánkom i búrlivým vetrom, prihovára sa každej ženskej duši.  Cíťme ju.  Prežívajme tú nesmiernu radosť z nového...

ZRCADLOVÝ EFEKT: svět zobrazuje jenom to, co si sami myslíme

04.03.2019 13:23
  To, co člověku vadí na ostatních, je v něm samém. To, co člověk nechce slyšet od jiných, je to, co je pro něj nejdůležitější uslyšet v dané životní etapě. Jiný člověk se nám může stát zrcadlem a pomoci nám odhalit to, co sami v sobě nevidíme a co sami...

Poslání

11.02.2019 12:49
  Mnozí lidé se často dívají na jiné,  jako na své vzory, na jejich schopnosti a dary. To však není nutné. Každý jeden z nás má určité schopnosti a dary s nimiž přišel na planetu, je jen třeba je v sobě objevit a pak už snadněji postupně zjistíme jaké je naše...

Uvěřit v sebe

21.01.2019 13:16
  Lidé Země, jste každý na své cestě, a přesto je cesta vás všech společná. Každý se potýkáte se svými problémy, cítíte se sami, opuštěni, neboť v zajetí svých vlastních pochybností a programů nejste schopni rozhlédnout se kolem a vidět to, co vás přesahuje. Jste...

Nalezněte svou živoucí svatyni

14.01.2019 09:39
    Kvocient Božského Ženského Světla  na planetě se zvyšuje vysokou rychlostí.   Během několika posledních dnů došlo k zpřístupnění nové úrovně rostoucí vědomé vibrace Bohyně. Je to, jakoby molekuly pradávných vesmírných informací byly uvolněny...

Nepodmíněná láska

07.01.2019 11:31
      Kdykoli miluješ, miluj z celého srdce a nikdy se neboj svou lásku projevit. Nechť je tvá láska jako otevřená kniha, kterou mohou číst všechny duše. Je to ta nejkrásnější věc na světě, proto nech tuto božskou lásku v sobě volně proudit. Láska není...

Tři děti - tři emoce

17.12.2018 12:59
    Země prostřednictvím Pamely Jsem Matka Země a jsem mezi vámi. Jsem země pod vašimi chodidly. Jsem překypujícím sluncem, které září na stromy, rostliny, květiny a všechny elementy kolem vás. Jsem však také v této místnosti, v tomto místě....

Sebeláska až na prvním místě

09.12.2018 21:09
    Sebeláska je absolutní totální základ. Základ spokojeného života, základ všeho. Je to klíč k láskyplným vztahům, k umění milovat, k umění žít. Sebeláska je zdroj blahodárné energie, kterou vám nikdo nedá a jinde ji nenajdete, jen v sobě. Čím dřív na to...

Zásady pro dobrý partnerský vztah

26.11.2018 13:05
  Všichni toužíme mít se svým partnerem krásný a harmonický vztah, ale mnohdy se nám to nedaří k naší spokojenosti. Můžeme se zamyslet, kde můžeme dělat my sami chybu, protože smíme měnit jen sami sebe. Pokud ji objevíme, něco...

Hluboká žena

12.11.2018 11:25
Hluboká žena je v napojení na čistou zdrojovou energii. Hluboká žena sem přišla změnit struktury existujících forem. Přišla, aby přivedla zemi zpět do vědomí kreativní a spirituální síly zvané ženské světlo. Hluboká žena je silou přirozené záře, která nemůže být...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 9. část - závěr

15.10.2018 13:00
  Tak jak se žena odhaduje na první pohled podle vzezření, na druhý pohled se dá odhadnout její duchovní kvalita podle jejího domova. Vždy byla žena jeho královnou. Všechno v něm podléhalo jejím rukám, jejímu vkusu. V něm se cítila ať už s mužem nebo...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 8. část

08.10.2018 14:38
  Odkud má vzít žena duchovní krásu a čistotu? Je to ještě dnes možné? Když se žena začne narovnávat, měla by pronikat do hlubin své duše a tam hledat své pokřivení. Kde má však brát čisté myšlenky, když dnešní život je plný přetvářky, mamonářství a nespravedlnosti? Žena...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 7. část

02.10.2018 12:45
  Jak může žena znovu získat svou původní čistotu, kterou již téměř ztratila? Je to v dnešní době ještě vůbec uskutečnitelné? Za určitých předpokladů ano. Žena musí především poznat své nedostatky jako důsledky pokřivených hodnot a názorů. Až když přijme a přizná si...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 6. část

24.09.2018 11:11
  Jelikož muž má hutnější tělo, je podle zákona stejnorodosti více spjatý s hmotou, s pozemskými záležitostmi. Žena se podle tohoto zákona a v důsledku její jemnější podstaty snadněji napojuje na jemné vyšší vyzařování nehmotných světů. Její citlivější podstata...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 5. část

17.09.2018 13:16
Co má dělat dnešní muž, aby se stal znovu pravým mužem? Musí především znát své skryté schopnosti a vlastnosti a pěstovat je. Nejdůležitějším úkolem muže v rodině by mělo být především její finanční zabezpečení. To vyžaduje obrovskou aktivitu a zodpovědnost, to...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 4. část

10.09.2018 13:59
  Mnoho mužů a žen se nesprávně domnívá, že žena má zůstat doma, jen když má malé děti. Je to velký omyl. Většina dětí by až do své dospělosti přijala žít skromněji, kdyby jejich matky nebyly zaměstnány. Ne proto, aby si s nimi hrály a učily, ale aby vytvářely stálý pocit...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 3. část

03.09.2018 13:18
  Pouze z nevědomosti a pýchy se postavil muž nad ženu a zneužíval svou fyzickou sílu, moc a rozum, aby ji znevážil a ponížil, místo toho, aby ji ctil a chránil. Navzdory emancipaci a všeobecnému pokroku žijí ženy v mnoha zemích ještě i v současnosti...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 2. část

26.08.2018 22:28
    U současného člověka měla vést jeho svobodná vůle k vlastnímu výběru partnera, podle osobních představ, a ne podle přání rodičů či majetkových poměrů. Přestože téměř všichni  využívají tuto svobodnou volbu, nejsou vztahy lepší, než byly...

Jak se projevuje pravá mužskost a pravá ženskost na Zemi podle věčných zákonů? 1.část

13.08.2018 14:37
  Mužská činnost – je aktivní, provádějící a hrubá- je to práce s hmotou, silou a rozumem. Ženská činnost - je pasivní vládnoucí, hmotně slabá a jemná- projevuje se zejména citově  a duchovně. Žena je z duchovního hlediska...

Ve všem musí být rovnováha

23.07.2018 10:27
    Na to, aby se mohlo správně doplňovat a posilovat aktivní - mužské a pasivní - ženské vyzařování, musí být obě ramena kříže stejně dlouhé. Pasivní musí dostatečně podporovat a posilovat aktivní, vytvářet zázemí klidu a harmonie, aby muž mohl čerpat...

Milovaná ženo, tvou pravou podstatou je láska

16.07.2018 12:23
  Ženě byl dán od přírody dar milovat, trpělivost a tolerance. Ženě byla dána síla, krása a moudrost bohyně. Žena má v sobě dva aspekty milenku a matku. V principu - Marii Magdalénu a matku Marii. Je na nás objevit v sobě oboje. Pro ženy jsou...

10 cest, jak se mít rád, podle Luise Hay

02.07.2018 11:56
  1. Tím zřejmě nejdůležitějším klíčem je přestat se kritizovat. Když si řekneme, že jsme v pořádku, ať se děje co se děje, bude provádění změn snadné. Pokud se ale stavíme do špatného světla, budeme mít potíže. Všichni se měníme. Každý den je nový a každý den...

Láskyplná bytost - ŽENA

18.06.2018 18:28
    Naplňte své srdce a svou mysl mírem, láskou, jasem a klidem. Učiňte to jako poslední věc před spaním a první věc ráno, když se probudíte.   Naučíte-li se tak činit, vnesete tento nádherný stav vědomí do vašeho...

Když vstoupí světlo

14.05.2018 07:09
“Láska přináší na povrch vše, co jí není podobné.“ – ACIM A tak, když vstoupí Světlo – jakkoliv vstoupí – vše to, čemu jste se vyhýbali, od čeho jste utíkali, co jste potlačovali, uhýbali a odmítali.....vystoupí na povrch. Když vstoupí Světlo, odzemní...

Otevření se je cesta ...

07.05.2018 11:31
  OTEVŘENÍ SE JE CESTA, ABY DO VÁS MOHLO VSTOUPIT SVĚTLO Život vždy hledá cestu, jak nás pozvednout na vyšší úroveň. Někdy za účelem jít výše potřebujete čelit čemukoliv, co vás drží zpět od přijetí světla. Aby Světlo mohlo vstoupit, potřebujete mít...

Obzory pravého ženství 3. část – JISTOTA VĚČNÉ PROZŘETELNOSTI

08.04.2018 13:41
  Zkusme být vědomě svým bytím užitečnými nástroji k vykonávání Boží Vůle, v příkladném žití v souladu s Ní - touto pravěčnou, nezměřitelně velikou, jasnou a silnou Jistotou, která  j e s t. Tak silnými slovy smíme dnes zahájit naše...

Obzory pravého ženství 2. část - BDĚLOST

12.03.2018 09:30
  …“Kdo však postihne a ocení v historii lidstva to tiché hrdinství nesčetných žen, které obětovaly celý život sebezapíravé službě svým proslulým mužům a jejich rodině? Kdo zodpoví otázku, čeho by byli tito mužové dosáhli bez oddané pomoci svých žen, bez jejich životní...

Obzory pravého ženství 1. část - VNITŘNÍ SÍLA ŽENY

05.03.2018 13:41
  Milé čtenářky, toužím podělit se s Vámi o hlubší niterné prožívání, zkoumání i uvažování o životě, který nám byl darován. Snažím se formulovat v slova, čím to v mé duše překypuje… Věřím, že na dálku jsme posilujícně propojeny a v naší ženské vzájemnosti (vzá –...

Přestaňte očekávat

19.02.2018 19:44
    Pokud máme nepřiměřené očekávání ohledně chování druhých nebo se snažíme neustále mít všechno pod drobnohledem, způsobujeme si zbytečné trápení. Samozřejmě, že ve vztazích si všichni zasloužíme základní věci, jakou je například respekt. Nicméně pokud...

Chraň ženu a její čistotu ...

04.09.2017 10:38
    To jsou slova jednoho z nových Zákonů pro život na zemi.   Když se dnes s vážností podíváme na vztahy přátelské, manželské, na respektování vzájemné úcty muže a ženy, rodičů a dětí, budeme zcela jistě stále více zklamáni nad...

Jako horský pramen

07.08.2017 20:03
   

Jako horský pramen

07.08.2017 12:59
    M.Š.  

Štěstí ukryté pod sukní

31.07.2017 12:34
  Ráda byste se cítila volná, plná energie, optimizmu? Múza? Femme fatale? Můžete s tím začít hned teď! Jednoduše, jasně, viditelně, hmatatelně a zvládne to každá! Už je to půl roku, co jsem si na sebe nevzala kalhoty. Ano, je to důležité! Protože život v...

O působení ženy

24.07.2017 16:17
M.Š.

Krása ženy

04.07.2017 21:37
  Myslím si, že rozdílnost je v tom, co nás činí krásnými.  Všechny ženy by se měly cítit sebevědomé v tom, co dělají, jaké jsou.  Každý je krásný svým osobitým způsobem, a forma, jakou to dám vědět ostatním,  je oslavovat svou jedinečnost.  Každopádně krása...

Ženy noste sukně

22.05.2017 11:56
  Sukně vždy bývala nezaměnitelnou součástí oděvu žen. Teprve poslední desetiletí změnily mnoha tisíciletou tradici. Sukně z nás žen dělají ženy. Zejména dlouhé sukně v různém provedení nám pomáhají pocítit, že jsme žádoucími, milými a křehkými krasavicemi. Díky tomu, že...

Milování sebe sama... závěr

24.04.2017 11:45
ZTIŠENÍ   Smysl života   Služba vždy souvisí s účelem a smyslem. Za prvé je třeba říci, že účel života již čeká na své objevení ve vašem nitru, asi jako krásný dub, zatím ještě ukrytý v žaludu. Vy ten dub ještě nemůžete vidět, ale když mu dopřejete čas a...

Milování sebe sama... 6.část

10.04.2017 12:24
  "Nikdy nevyřešíte problém, pokud se na něj nepodíváte s...

Milování sebe sama... 5.část

03.04.2017 14:11
  3.VVMÝTIT VŠE NEPOTŘEBNÉ   Vymýtit znamená odstranit staré a udělat místo pro nové. V souvislosti s láskou k sobě samým to znamená, že bychom měli odstranit, vymýtit některé věci z nás samotných. To je třetí velice důležitý krok k sobě samým a k lásce, kdy...

Milování sebe sama... 4.část

27.03.2017 12:13
2.JEDNAT Jednat, nikoliv jen přemýšlet, rozvažovat, hloubat, analyzovat, vylévat si své city nebo probírat sami se sebou, nebo se svými přáteli, co potřebujete, co chcete, po čem toužíte a co si zasloužíte. Přestaňte jen přemýšlet o tom, co byste mohli případně udělat a...

Milování sebe sama... 3.část

20.03.2017 14:35
TADY A TEĎ   1.   Ozvat se, říci nahlas svůj názor. Mluvením vyjadřujeme svou osobnost, jsou to vibrace duše. Je to energie naši podstaty přetvořená do slov. Řeč je moc. Pomocí slov dáváme o sobě vědět, sami sobě, jeden druhému a celému světu. Je...

Milování sebe sama... 2.část

15.03.2017 12:15
    SEBEÚCTA   Proč v našem vnitřním dialogu, když v noci nemůžeme spát, dokážeme být tak strašlivě krutí, že si nedokážeme říct všechny ty krásné a dobré věci o nás samých, ale jen ty zlé, nepěkné, špatné a beznadějné. Jediný způsob jak si odpovědět...

Milování sebe sama

14.03.2017 13:29
  Vy sami, stejně jako kdokoliv jiný v celém vesmíru si zasloužíte svou lásku a...

Cesta ženy k úspěchu III.

13.03.2017 13:52
  Duchovní posila těm, s nimiž chceme sdílet životní úspěch Duševně silná a odvážná žena provází v mysli svého muže na cestách, nepochybuje, neteskní, nýbrž s důvěrou a s úplnou jistotou myslí na jeho šťastný návrat. Taková žena i na dálku posiluje muže...

Cesta ženy k úspěchu II.

06.03.2017 11:25
Umění ovládat směr myšlení   Přemýšlejme o tom, jaký význam má výchova malého dítěte. Učíme je především ovládat své pohyby, aby nekonalo pohybů neúčelných, zbytečných, jimiž jen promarňuje tělesnou i duševní energii. Ve škole se učí dítě ovládat svou pozornost a soustřeďovat myšlení na jeden...

Cesta ženy k úspěchu

27.02.2017 11:13
Cesta ženy k úspěchu Milé ženy, ráda bych se s Vámi podělila o několik moudrých, cenných rad, které jsem objevila  v „archivu“ předešlých generací, jimiž se můžeme i dnes nechat dobře inspirovat při naší cestě životem; při poznávání tolik potřebných životních souvislostí. Je až...

RODOVÁ LINIE ŽEN bez sebelásky

30.01.2017 10:59
NEZASLOUŽÍM SI NIC DOBRÉHO. NEZASLOUŽÍM SI LÁSKU. NEZASLOUŽÍM SI SPOKOJENOST a ZDRAVÍ. NEZASLOUŽÍM SI PROSTOR PRO SEBE. STÁLE MUSÍM NĚKOMU POMÁHAT. STÁLE MUSÍM BÝT AKTIVNÍ. Je vám to povědomé? Emoce, kterou držíme převzatý podvědomý program rodové linie žen - NEZASLOUŽÍM si - stále aktivní a NAŽIVU...

Přitažlivost a krása ženy

27.01.2017 18:21
  Poslechněme si krátké video, rozhovor faráře Mariána Kuffy - Príťažlivosť a krása ženy.  

Život věčný

14.11.2016 11:49
  Mnozí z Vás máte krásnou zahradu. Po celé jaro i léto jste pilně pečovali o krásu květů. Stačila jedna mrazivá noc a krása byla ta tam. I na našem těle pozorujeme změny. Když nám bylo dvacet let, byli jsme plní síly, ve třiceti jsme již dokázali tuto sílu...

S odvahou vpřed za Světlem

12.09.2016 12:08
  Veliké, převratné změny objevují se na horizontu vycházejících obrazů budoucnosti této malé planety. Tak velké změny, že hrozí těžce srazit člověka v jeho dosavadní sebezahleděnosti. Proč nechtějí se lidé v tomto směru pohnouti napřed sami za...

Letní čas prázdnin a volnosti 3.díl (závěr)

05.09.2016 14:45
  Plynutí léta se proměňuje a chystá se zářijové ochlazení a s ním i… chladivé vanutí prvních záchvěvů posilujících proudů ve Stvoření… o kterých jsme si již i v závěru minulého dílu psaly.  Pozemská volnost prázdninových dní bude opět muset ustoupit nutným...

Šťastná žena

05.09.2016 12:00
    Zdravá žena - zdravá rodina   Víte že, že slovanské ženy byly od malička vzdělávány a vedeny k tomu, aby energeticky posilovaly, ochraňovaly a vyživovaly svou rodinu? Pro takovou ženu péče o rodinu nebyla pouze o úklidu, nakupování, vaření a...

Touha ke Světlu

01.09.2016 12:29
    Paní Helena nastavila tvář jemnému vánku, který přilétal z rozsáhlé zahrady, nyní již klidně spící pod poduškou jasného letního nebe s tisíci svítících hvězd. Seděla na terase v tichém spočinutí po rušném dni plném návštěv, hovorů, naslouchání....

Šťastná žena

28.08.2016 19:41
      Zdravá žena - zdravá rodina   Víte že, že slovanské ženy byly od malička vzdělávány a vedeny k tomu, aby energeticky posilovaly, ochraňovaly a vyživovaly svou rodinu? Pro takovou ženu péče o rodinu nebyla pouze o úklidu,...

Příjemná překvapení v kuchyni

22.08.2016 10:24
  Když člověk začne prožívat své bytí „tady a teď“, v každý okamžik se mu tím otevírá živoucí pokladnice darů Stvoření, ze kterých smí tím čerpat a přijímat vědomě. Svým bdělým cítěním tak lidský duch vnímá hlouběji, než s pouhým použitím rozumu a pozemských tělesných...

Letní čas prázdnin a volnosti, 2. díl

08.08.2016 11:08
  Milé čtenářky, je mi radostí opět se s Vámi setkat prostřednictvím tak krásné příležitosti tohoto psaní. Těší mne, že mnohé z Vás se pilně a s vytrvalostí snaží o celostní proměnu své osobnosti a nechává se inspirovat čistými, krásnými záchvěvy duchovního rozměru...

Žena a její zářivá síla

11.07.2016 14:22
           Milé ženy, ráda bych se s vámi podělila opět o mé přitékající informace a obrazy na téma, které mnohé z nás prožívají.      Přibývá stále více žen, ve kterých po určitých zkušenostech vznikla touha navrátit se...

Letní čas prázdnin a volnosti 1.

04.07.2016 12:15
Učíme se na vše – v nás i kolem nás – pohlížet nově, duchovně, citem – čili přirozeně, tak,  abychom se dobře vřazovaly do požadavků našeho Stvořitele. Jako ženám nám byla svěřena překrásná a vznešená úloha, jež jako poklad v naší duši volá a nabádá,...

Radost

27.06.2016 14:32
         Radost je příjemný pocit, který prožíváme. Avšak tento příjemný pocit není pouze pro nás, ale obdarováváme tím i ostatní, aniž bychom si to mnohdy uvědomovali.      Zkuste si na chvíli představit setkání...

Jako voda z pramene

06.06.2016 14:39
Voda, ta životodárná tekutina, čistá, průzračná, ale i zraňovaná a nedoceněná.   Pozorujme chvíli její běh. Jako vláhu přinášející očistný déšť padá shůry, odkud nám přináší nádherný proud síly z nebes. Povšimněme si, že vzduch je po dešti svěží, čistý, nabitý čímsi...

Hledejme pravou pomoc

09.05.2016 11:28
    Duše člověka se z vlastní vůle několikrát vrací na Zemi, inkarnuje se do nového těla, aby prožíváním následků očistila se od starých chyb, jejichž příčiny leží v jejích minulých životech. Pozemský život je tedy pro duši vždy nová příležitost, aby se posunula...

Jak proměnit depresi na radost

25.04.2016 12:19
Deprese, která je v současnosti velmi rozšířeným jevem, bývá označována psychology jako duševní stav provázený pocity smutku, skleslosti, vnitřního napětí, nerozhodnosti, ztrátou zájmů a pokleslým sebevědomím.  Toto slovo pochází z latinského de-pressum, což znamená být pod tlakem, utlačovat,...

Žena

29.03.2016 14:21
Žena, tak velmi ušlechtilá bytost, která má ve své schopnosti předávat tolik světlého požehnání, jak to muži nikdy nemůže být možné. Obdarovaná něžnou citovostí, smí se mnohem intenzivněji spojovat s proudy světlých sil z duchovních výšin a předávat je v přirozenosti svého života úrovním, v nichž...

Harmonie vztahů - Výčitky

21.03.2016 10:28
        Velkou chybou veškerých vztahů jsou výčitky. Výčitkami se vztahy ničí.      Víme, že každý má nějaké chyby – někdo větší, někdo menší. A tyto chyby se v různých situacích projevují. Ať již je to u dětí, partnerů, u přátel nebo...

Vzácné dary část 2.

15.02.2016 14:12
  Náš duch má v sobě velkou sílu. A pokud svým rozumem nebráníme tomu, aby skrze nás proudila ona věčná tvůrčí síla boží, můžeme dokázat velké věci. Všechny překážky můžeme hravě překonat, neboť ony se stanou ničím, když napřeme v touze svého ducha oči ke svému vytouženému...

Vzácné dary

08.02.2016 14:11
  Každý z nás je nadmíru bohatý. Vždyť každé ráno vychází slunce a je nám tak darován další nádherný den. Je ještě prázdný, nepopsaný a je jen a jen na nás, čím jej naplníme a jak se budeme ve všech chvílích tohoto dne rozhodovat. Jsme bohatí také proto, že neustále,...

Braňme naše hodnoty! část 3.

01.02.2016 14:07
  Poukažme si na smutný nešvar dnešních lidí. My nalézáme hodnotu věcí až tehdy, když je ztrácíme. Teprve když o něco přijdeme nebo když nám odejde někdo blízký, vystoupí nám před očima, co vše pro nás ono ztracené znamenalo a jak mnoho nás obohacovalo. Právě to, co můžeme...

Braňme naše hodnoty! část 2.

25.01.2016 14:05
  Divíme se, proč dnešní společnost stůně i přes všechen blahobyt a dostatek? Deprese, rozvrácené rodinné vztahy, šikana, drogy, nezvladatelné chování dětí- všechny tyto a podobné jevy jsou dnes tak časté, že jsme si již téměř zvykli, slýchat o nich každý den. Ale běda,...

Můj manžel nevidí za materiálno

21.01.2016 11:54
Některé ženy si stěžují na manžela, že je nechápe a s tím jejich „duchovnem“ nechce mít nic společného. Ženy marně hledají cestu, jak je o svém cítění přesvědčit. Poslechněte si krátké video, kde naleznete krásnou odpověď, pokud takovou disharmonii ve vztahu také prožíváte.

Svoboda ducha

11.01.2016 10:59
Co je to skutečná svoboda ducha a jak jí v dnešním světě nalézt? Vždyť každý z nás má nesčetné množství povinností, starostí, radostí i trápení. Zkusme se zahledět do prapůvodu našeho bytí, který skrývá skutečný smysl života. Proč putujeme po této Zemi a kam máme dojít? Je náš život a s ním to...

Pozemské a duchovní ...

07.12.2015 12:44
Proč se v posledních desetiletích tak velmi výrazně prohlubuje propast mezi pozemským a duchovním světem? Jestliže se chceme zabývat s vážností tímto tématem, pak zjistíme velmi záhy, že ono zmíněné vzdalování se pozemského světa od duchovního odvíjí se především od dnešního všeobecného uchopování...

Mezilidské vztahy - 3.část

30.11.2015 09:23
  V zaměstnání je to podobné. Většinou se člověk dostane do prostředí, kde jsou lidé nebo třeba jen jedna osoba s dotyčným stejnorodí.    I zde se máme něčemu naučit. A buďto nám tato činnost nebo spolupráce přináší radost či trápení. A princip je stejný jako u partnerů či rodičů...

Mezilidské vztahy - 2.část

23.11.2015 13:21
    Podobným způsobem jsou k sobě přivedeni životní partneři – dle vnitřního stavu, naladění a touhy. Vždy k sobě člověk dostane takového partnera, jakého si v ten daný moment zaslouží, na jaké duchovní vlně je on sám a čemu ve své touze dává přednost.      Člověk...

Mezilidské vztahy - 1.část

16.11.2015 13:00
     Dle různých prožitků, minulých životů i tohoto života, různých zkušeností a našich vnitřních tužeb se náš duch zformoval do určitých charakterů a druhů lidí. Každý jsme originál, přesto jsou si někteří lidé podobní více, než jiní. Tak jako každý strom či květina jsou...

Úklid nebo zušlechťování?

09.11.2015 15:12
    „Děti, opět máte v pokoji nepořádek! Kolikrát vám mám říkat, že si máte po sobě uklízet!“ volá unavená maminka do dětského pokoje. V odpověď jí zazní jenom nevrlé zabručení.   Právě přišla z práce a vidí před sebou další a další povinnosti: Uvařit večeři, vyžehlit...

Hrdinství

06.10.2015 12:31
  Vroucností rozechvělá duše, ochotná ze svobodného přesvědčení obětovat všechno pro naplnění Lásky a Spravedlnosti na Zemi. Věrnost ducha, projevená pokorným a bezpodmínečným nasazením sebe sama za Světlo. Toto vše patří k projevům pravého hrdinství, o...

Veliký úkol ženy

29.09.2015 13:36
 

Šíření hodnot Pravdy na Zemi

23.09.2015 11:15
Odpověď na otázku formou příběhu)   Mezi lidmi, kterých se v životě dotkla Pravda, tedy poznání o působení dokonalých zákonů Stvoření, vládnou různé, mnohdy rozporuplné pohledy na smysl života i způsob, jak má být tato Pravda předávána dále z pokolení na pokolení. Jeden...

Krása harmonie

08.09.2015 11:56
  Přestože se s označením harmonie setkáváme celkem často, a to mnohdy u zcela protichůdných oblastí, každému se v mysli vybaví poněkud odlišný obraz. Někdo si může představit souhrn vlastností jako je soulad, vyrovnanost, vyváženost, ladnost či další. Hudebníci si pod tímto...

Trvalé hodnoty ducha- část 2.

17.08.2015 08:54
Každý poctivý člověk, jenž v sobě chová a rozvíjí pravé ušlechtilé ctnosti, lásku a čistotu ducha, může kráčet cestou ke Světlu. Ví, že jeho život smrtí nekončí a je jen krátkou školou. A právě tím, jaké úrovně a jakých výsledků v této škole života dosáhne, vytváří svůj další život. Ať už se...

Trvalé hodnoty ducha

10.08.2015 08:55
Také prožíváte častý spěch a chvat? Zdá se vám, že události, které se dříve udály za měsíce, se nyní přihodí v řádech týdnů i dní? A také že to, co platilo a bylo uznáváno za směrodatné včera, je již dávo zastaralé a dnes se lidé ženou opět jiným směrem? Lidé jsou zmítáni a tlačeni sem a tam v...

Co způsobuje odhalování ženského těla? část 2.

09.07.2015 09:22
Móda odhaleného těla vede k vymírání národa Současná móda, která odhaluje ženské tělo, vede k zániku evropské civilizace. Dokonce je na svém území nahrazovaná jinými etnickými skupinami, u kterých je zakázané i částečné odhalovní ženského těla. Místo evropanů zabírají národy chránící cudnost a...

Astarté

08.07.2015 09:26
  Nic na Zemi není tak důležité, jako propojování se se světlými nám tak vzdálenými světy a s čistými bytostmi tam žijícími, jež k nám dolů na Zemi sesílají paprsky Lásky a čistoty. Je na nás ženách, abychom je svým čistým nitrem zachytávaly a spojovaly tak Zemi nitkami, které se stanou...

Co způsobuje odhalování ženského těla?

08.07.2015 09:20
Mnohým dnešním ženám nenapoví cit ani přirozený pocit studu, aby nyní v letních měsících neodhalovaly značnou část svého těla.  ...Je přece léto a chodí tak všichni... Ale pomyslely někdy na to, co vše to může způsobovat?  My ženy máme v rukou velmi mnoho, ale svou velkou zodpovědnost...

Reportáž z přednášky: Spojitost víry se zázračným uzdravením

07.07.2015 09:04
Ve středu dne 15. dubna 2015 se v Prodejní galerii Kavčák v Hradci Králové uskutečnila přednáška s názvem Spojitost víry se zázračným uzdravením a propojením do světlých úrovní. Dnes se lidé víře posmívají – považují ji za přežitek. Víra je něco, co člověku umožňuje v zesílené míře...

Tiché tóny z jiných světů

29.06.2015 15:30
    Čas od času k nám doléhá tichý napomínající hlas, či jen z dálky se nesoucí souzvuk nádherných tónů nebo duši lahodící kouzelná píseň. Stává se to ve vzácných okamžicích ztišení našeho nitra- brzy ráno, když nás budí otevřeným oknem...

Úloha ženy - 4.část; závěr

22.06.2015 10:11
Buďme příkladem Ženskost není jen výchovou vštípené pojetí rolí, nýbrž druhem působení ve stvoření. Mužský a ženský princip prostupují celé stvoření jako dva základní druhy působení, jako pozitivní a negativní proudění. Rozdíly se neprojevují pouze tělesně, nýbrž i v povaze a schopnostech. Svým...

Úloha ženy - 3.část

15.06.2015 09:39
Mateřství životním štěstím? Svět mužů nadále určoval, co bylo "vhodné" a "přirozené", a žena byla stále více degradována na nesvéprávnou samičku. Čím více se její působení zaměřovalo na vše pozemské a materiální, tím více se zužovalo její vlastní zorné pole. Nakonec žena viděla svůj nejvyšší ideál...

Reportáž z přednášky: O Zřídlu Zákonů Stvoření

25.05.2015 11:13
Ve středu 18. března 2015 se v Hradci Králové uskutečnila přednáška nazvaná „O Zřídlu Zákonů Stvoření a našich schopnostech být s ním ve spojení“. Ze Zřídla – pramene, Zdroje všeho života – proudí Zákony ovlivňující celé světy, dávající jim moudrý řád. K Jeho poznání nelze použít...

Úloha ženy - 2.část

18.05.2015 10:38
Spojení vedoucí ke zdroji   Příkazem dne je "spojení vedoucí ke zdroji". Co se může "zdrojem" mínit jiného než síla, která udržuje veškerý život, tvůrčí síla, na níž veškerý život závisí a s níž by mohla mít žena díky své ženskosti a jemné schopnosti cítění zvláštní spojení! Svou schopností...

Váha stresu

14.05.2015 11:04
  Psycholožka se procházela po místnosti, zatímco publiku přednášela o zvládání stresu. Když pozvedla sklenici s vodou, každý z přítomných očekával, že se zeptá:   "Je sklenice z poloviny prázdná nebo z poloviny plná?"   Namísto toho se však pousmála a zeptala se...

Proudění část 2.

13.05.2015 11:38
Přirozené proudění není nutné jen v přírodě. Ale musíme si uvědomit, že i naše tělo je součástí přírody a podléhá jejím zákonitostem a neměnným pravidlům. Všude, kde se tyto zákonitosti poruší nebo jakkoli „chytře“ obejdou, nastane narušení harmonie, nesoulad, porucha či nemoc. Tam, kde vázne...

Úloha ženy - 1.část

11.05.2015 14:27
  Před časem se v jednom hamburském deníku objevil článek s mnohoznačným titulkem: "Ženy jsou příčinami onemocnění mužů." V tomto článku se píše o obtížích, kterými muži v rostoucí míře trpí změnami mužské a ženské role. Lékaři a psychologové registrují stále častěji depresivní a...

Po čem Země touží

08.05.2015 08:33
  Matička Země, modrá planeta, rodná zem...taková a mnohá jiná jména jí dáváme. Naše krásná země, která nás lidi živí a hostí již po dlouhá tisíciletí. Milovaná i opovrhovaná, chráněná i zraňovaná, zkrášlovaná, ale i pustošená...   Mluví se o ekologii- o záchraně naší planety. Víme...

Proudění

04.05.2015 11:18
Všechno v přírodě se probouzí, pučí a raší, kvete, zraje, rodí se a opět vadne a odchází. Každoročně můžeme pozorovat neustálý koloběh. Pohyb je ve všem. Nic není líné, ztrnulé a pomalé. Neboť příroda je divuplné zázračné soustrojí, kde je vše hnáno k pohybu. Pokud nějaké zvíře zleniví či poleví v...

Odešel sklíčený

27.04.2015 12:20
On po těch slovech svěsil hlavu a smuten odešel, neboť měl mnoho majetku. Marek 10:22 Napadlo vás někdy, že jste byli naprogramováni, abyste nebyli šťastni, ať děláte pro své štěstí cokoliv, musíte zákonitě neuspět? Je to, jako kdybyste počítač  naplnili matematickými rovnicemi a pak po něm...

Reportáž z přednášky - O Zákonu zpětného působení

13.04.2015 13:14
Ve středu dne 28. ledna 2015 se v Hradci Králové uskutečnila přednáška nazvaná O Zákonu zpětného působení a osudových vláknech jednotlivců a celého světa. S vědomím účinků Zákona zpětného působení bychom se měli naučit vždy vidět dopředu, kam naše rozhodnutí povedou. Každý den se...

Moudré spravování života -2.část

06.04.2015 09:37
  Každý den se na nás valí nesčetně vjemů, pocitů a povinností. My máme dojem, že toho musíme tolik stihnout, ale nesmíme „ztrácet hlavu“, tedy jednat střízlivě a bděle a současně vše odvažovat citem. Musíme se naučit poznávat, co je právě pro tuto chvíli správné a to nejdůležitější. Je...

Moudré spravování života

05.04.2015 09:35
  Také se vám zdá, že máte stále méně a méně času? Doslova nevíte, co dříve? Náš svět a naše moderní přetechnizovaná doba nás stále někam ženou. Mnohdy se ani za den nezastavíme, nespočineme a nepohlédneme jen tak vzhůru k nebi. Dopadá to tak, že my jsme hnáni věcmi a situacemi místo...

Reportáž z přednášky - Zákony Stvoření a Světlý příchod Božího Syna

16.03.2015 09:44
Dne 11. prosince 2014 proběhla v Hradci Králové přednáška s názvem „Zákony Stvoření a Světlý příchod Božího Syna“. Pověděli jsme si o tom, že slavení Vánoc je otevřením okna k události, kdy andělé zvěstovali, že se narodil Boží Syn. Zemi tehdy zaplavily proudy Světla a vše...

Sedm kroků k překonání ega

09.03.2015 22:13
Zde je sedm návrhů, které Vám pomohou překonat hluboce zakořeněné představy o vlastní důležitosti. Všechny jsou navrženy tak, aby Vám pomohly zabránit falešnému ztotožnění se s domýšlivým egem. 1. Přestaňte se urážet Chování druhých není důvod, abyste se sami znehybnili. To, co Vás uráží, Vás...

Kde najít harmonii a vnitřní mír ve změti dnešních událostí?- část 3.

24.02.2015 16:53
O působení ženy K tomu, kdo dbá na čistotu chrámu své duše, se temno nemůže bezprostředně přiblížit. On je chráněn silou Světla, kterou střeží ve svém nitru jako ten nejvzácnější klenot. Skrze jeho jistotu, pevnost, vyrovnanost a mír v duši se mohou k Zemi i k ostatním lidem po tom toužícím, snášet...

Kde najít harmonii a vnitřní mír ve změti dnešních událostí? -část 2.

21.02.2015 16:52
Mějme neustále na paměti, že naše světlé jádro, tedy lidský duch, má mocnou schopnost, a to takovou, že přitahuje všechno stejnorodé. Vše, co chce a o co v nitru usiluje, toho se mu dostává, a také se vše, co způsobí svým konáním opět po stejnorodých nitkách vrátí k němu samému jako k původci,...

Kde najít harmonii a vnitřní mír ve změti dnešních událostí?- část 1.

20.02.2015 16:50
V poslední době jsme svědky mnohých převratných událostí. Na jedné straně můžeme vidět, že témata týkající se věcí, které jsou za hranicemi vnímání našich smyslů, jež byla ještě před pár lety v širších kruzích téměř tabu, jsou nyní přijímána běžnou veřejností přívětivěji a otevřeněji.   A na...

Odpuštění III.část

09.02.2015 11:36
    Co je důležité si uvědomit, abychom dokázali odpustit a prožívali mír, přinášející hluboký prožitek štěstí ze života? Člověk vážně hledající odpověď na tuto klíčovou životní otázku se nejednou cítí být bezradný, protože si neuvědomuje jednu důležitou...

Odpuštění II.část

02.02.2015 19:37
  „Jednomu jsem odpustil, ale druhého z duše nenávidím...“ I taková slova můžeme slyšet od lidí, kteří si o sobě myslí, že pochopili, co odpuštění znamená. Položme si však otázku: je možné hovořit o odpuštění a současně někoho nenávidět? Je snad odpuštění obchod, který chceme uzavřít,...

Cesta

27.01.2015 18:07
         

Odpuštění - I.část

26.01.2015 19:35
  Kdyby lékaři tušili, kolik vážných tělesných nemocí způsobuje nedostatek odpuštění, museli by ke svému analytickému bádání v oblasti medicíny urychleně přiřadit i hledání čisté mezilidské lásky, aby mohli skutečně pomáhat. Mnoho rozhovorů s těžce nemocnými lidmi totiž...

Reportáž z přednášky - Zákony Stvoření a principy pro zachování míru

19.01.2015 21:54
Ve čtvrtek dne 13. listopadu 2014 se v Hradci Králové uskutečnila další přednáška z cyklu SVĚT ZÁKONŮ STVOŘENÍ – tentokráte nazvaná „Zákony Stvoření a principy pro zachování míru“. Vnitřní mír je důležitý pro každého z nás – pokud jej ve svém nitru necítíme, nejsme šťastni. Nejprve...

Stud část 3.

15.01.2015 17:57
Nebuďme pro muže laciným, snadno dosažitelným blýskavým šperkem, který brzy omrzí, protože jeho hodnota je bezcenná a potěšení z něj krátkodobé, neboť mimo své vnější krásy nemá co nabídnout. Staňme se bytostmi jemnými, ušlechtilými, jež ve svém hlubokém nitru skrývají skutečné poklady ducha, které...

Stud část 2.

14.01.2015 17:56
    Naše tělo má být ochranou a čistým chrámem našeho ducha. Jak jej někdo může odhalovat a nechávat na odiv před zraky všech? Ba dokonce vnímat jako běžný tělesný kontakt obojího pohlaví, který je nad rámec slušného zdvořilého chování?   Tělesný stud je naší velkou ochranou....

Stud část 1.

13.01.2015 17:54
Dnešní společnost je doslova skrz naskrz prosáklá vším, co si žádá tělesný pud. Ten byl původně člověku dán Stvořitelem, aby se mohl jeho jemnější duch spojit s hutností této země, a také samozřejmě k tomu, aby lidstvo nevyhynulo. Avšak v dnešní době je tak vystupňován, že na nemravné výjevy...

A všechno budiž nové!

12.01.2015 12:01
  Bičován vichrem, který je předzvěstí očistné bouře, žene se přes zemi požár světů a strhává všechno líné a zpuchřelé s sebou. Největší část lidí uklidňuje se sice myšlenkou, že to tak bývalo vždycky a konejší se odůvodněním, že jenom novodobé vynálezy svým rychlejším...

Astarte

05.01.2015 21:22
  Milý, bytostný obraz čistoty, strážkyně manželství a ochránkyně všech ctností pozemské ženy, už dlouho nenachází spojení se Zemí. Žena se už natolik vzdálila od své pravé role, že ani nemá dostatek síly vymanit se ze sevření temných pozemských pout. Oddala se záchvěvům...

Reportáž z přednášky: Zákony Stvoření a zdravé lidské vztahy

18.11.2014 12:01
Ve středu dne 22. října 2014 proběhla v Hradci Králové druhá přednáška z cyklu SVĚT ZÁKONŮ STVOŘENÍ – s názvem Zákony Stvoření a zdravé lidské vztahy. V úvodu přednášky jsme si připomněli základní čtyři Zákony, o nichž byla řeč v minulé přednášce – Zákon pohybu, Zákon...

Osvobození ženy

10.11.2014 12:13
Hrdinou Strže I.A.Gončarova, ruského spisovatele, je šlechtic Rajskij, člověk inteligentní a umělecky nadaný, kterému se však nedaří. Rozčarován petrohradskou společností, odjíždí k příbuzným na venkov, kde poznává tři podoby ženství, symbolizující tři možnosti dalšího vývoje Ruska: babička je...

Reportáž z přednášky: Jak zákony Stvoření ovlivňují naše životy

13.10.2014 12:03
Ve středu 17. září 2014 se v hradecké Prodejní galerii Kavčák uskutečnila první přednáška z cyklu SVĚT ZÁKONŮ STVOŘENÍ s názvem Jak zákony Stvoření ovlivňují naše...

Síla slova

09.10.2014 12:11
                                                  M.Š.    

Ozdravění života na zemi ! 2.část

29.09.2014 12:29
  Jest to tedy 17 základních zákonů,  jimiž se musí řídit každý z lidí, kdo chce stát správně a čistě před Bohem i před  lidmi.  Také s čistým svědomím před sebou samým! Vážným zájemcům nabízí nakladatelství Volání k zaslání ...

Ozdravění života na zemi ! 1.část

22.09.2014 13:41
    Tento požadavek vychází nyní do světa. Jde napříč všemi společnostmi. Dotýká se nitra každého člověka.   Kdo ještě nese v sobě naději ve změnu života na zemi? Kdo je ochoten naslouchat ve svém nitru, svému svědomí? Kdo má...

Lidstvo na hranici záhuby

01.09.2014 14:30
  Velký zástup duchovně hledajících lidí stojí před otázkou, proč Bůh už dávno nedal zničit skrze sílu přírodních živlů většinu lidského pokolení na Zemi, když je tak rouhavě zaslepeno a pohrdá všemi dary, které jsou pro něho duchovně i pozemsky...

Dar času

25.08.2014 11:50
Není vzácností, že si dnešní moderní člověk stěžuje na nedostatek času, který potřebuje k tomu, aby se mohl zaobírat smyslem svého života a tím, jak být užitečným pro společnost, ve které žije. Všimněme si však, jak obvykle tráví svůj volný čas, například když se vrátí domů ze zaměstnání, netíží...

Materialismus

18.08.2014 12:22
  Otázka vzniku světa byla a také je jednou z úplně nejdůležitějších. Určitě stojí za to, abychom se jí zabývali. Vždyť nevědět vůbec nic o vzniku světa, ve kterém žijeme, znamená jít životem slepě bez pochopení jeho smyslu. Prakticky po celou dobu své historie věřilo celé lidstvo...

Doba revolučních změn!

13.08.2014 11:10
  Žijeme ve zvláštní a historicky výjimečné době revolučních změn. Nejprve to byly revoluční pohyby ve střední Evropě, pak přišly na řadu arabské země a nyní nejnověji Ukrajina. Avšak každého průměrného člověka se zmocňuje znechucení a odpor, když vidí, jaké násilí, jaká...

Láska muže a ženy

04.08.2014 22:22
  O lásce už bylo hodně napsáno a řečeno, její pojem byl mnohokrát pokřivený. Asi největším omylem je označení tělesné formy lásky muže a ženy za hříšnou. Láska je svou podstatou vždy jen duchovní. Tělesná (erotická) láska je jejím odrazem v hmotné rovině, je přirozená a Bohem chtěná. Jak...

Muž a žena - pilíře harmonického spolužití

14.07.2014 12:06
Jak dosáhnout v manželství harmonii   Odpuštění, respekt a věrnost má v partnerských vztazích své nezastupitelné místo, protože vždy je potřeba dokázat ze srdce odpustit. Velikost ducha však spočívá v poznání nutného vyrovnání ve všem, co člověk vetkal do vláken Stvoření.   1. Respekt...

ŽENA

30.06.2014 13:34
Jak vypadá předobraz krásné ženy v dnešní době? Už ani zdaleka to není tentýž obraz, který byl do stvoření vložen shora. Ano, víme o tom všechny, ale jsme ještě schopné zachytit záchvěvy obrazu pravého ženství? Snažíme se o to opravdu? Víme, že žena je tou částí, která má do stvoření přivádět jen...

Propasti mezi dobrem a zlem

23.06.2014 19:07
  Největší propasti jsou v životě připraveny pro ty, kteří chtěli v souboji mezi dobrem a zlem zůstat nestranní ... Mnozí z nás si snad tiše pomyslí, že tyto známá slova nejsou pravdivá, protože dobro nepotřebuje zápasit, aby zvítězilo. Vždyť o vítězi mezi dobrem...

Zachraňme svět!

16.06.2014 13:14
                                               &

Hledání Pravdy

02.06.2014 09:37
Vskutku jako veliká záplava valí se světem mnoho knih a různých informací o tom, co je smyslem lidského života, čím pro nás má být a kam to vlastně vše má směřovat. Mnozí jsou ve svém vědění o tom pokládáni za mistry, kteří již došli nebo alespoň téměř dosahují dokonalosti poznání, a za nimi jdou...

Duchovní spojení

26.05.2014 20:26
  Člověk, jehož nitky osudu provázely různými životními radostmi, ale i útrapami, aby ho pokořily a připravily v něm půdu pro přijetí Pravdy, dojde dříve či později k velmi důležité otázce: „V čem vlastně spočívá skutečná kvalita mého života? Spočívá především...

Úvaha o lidském studu

19.05.2014 15:51
  Existují různé názorové skupiny a sdružení, které považují větší, nebo menší míru tělesného obnažování za jedno nejlegitimnějších lidských práv. Mezi nejextrémnější projevy těchto trendů patří nudismus a mezi umírněnější současná, a to zejména ženská móda....

Ke dni Svátku matek

11.05.2014 11:45
...Milé ženy, buďme vzorem ženství všem dětem, které jsou v naší blízkosti i které potkáváme! Jedině svým vlastním vzorem můžeme vychovávat. Vytvářejme v dětech vědomí, že pravé lidství se projevuje ušlechtilostí, soucitem a opravdovostí ve všem svém konání. Vždyť právě děti zachytávají...

Role ženy a muže část 2.

05.05.2014 14:27
Muž, aby mohl být skutečným silným mužem, o kterého se lze opřít, aby nebyl v dnešní době nějakým naivním člověkem, na kterého každý snadno vyzraje, musí být bdělý, znalý všech souvislostí ve světě a dnešního dění, nemá již možnost být současně i jemným a pečujícím tvorem. To je...

Role ženy a muže

28.04.2014 14:24
Dnes ráno se mi zdál zvláštní sen. Nevím, jak se to přihodilo, ale z nějakého důvodu jsme muži a ženy bojovali proti sobě. My ženy jsme dobře věděly, že se nemůžeme mužům postavit tváří v tvář v otevřeném boji, neboť jsme fyzicky slabší. Vymýšlely jsme proto rafinované strategie a síly...

Žena a odívání

19.03.2014 22:07
  Nakolik je i odívání neodmyslitelnou součástí našeho viditelného působení, kterým ovlivňujeme život kolem nás; pokusme se zamyslet v této krátké úvaze nad touto důležitou součástí našeho projevu. Už jste si někdy položili otázku, co je to vlastně oděv a jaká je jeho funkce? Proč se...

Úkol ženy

17.03.2014 21:22
Co má žena činit a jak má žít, aby zde na Zemi splnila své poslání a mohla později opět stoupat do Světlých výšin, jež jsou jejím pravým domovem? Jak v kontrastu dnešní doby správně a čistě obstát, aby se její duchovní plášť rozzářil bělostnou čistotou, již nic...

Noemova archa - 2.část

03.03.2014 10:50
    V první části přednášky jsme si objasnili, že stavba Noemovy archy na souši je v jistém smyslu také obrazným vyjádřením potřeby včasného rozvíjení duchovních schopností, které v nás dřímají ještě nerozvinuté, nebo někdy již i ubité. Díky těmto schopnostem dokážeme obstát v záplavě...

Noemova archa - 1.část

26.02.2014 18:48
Z biblického příběhu o Noemovi se dozvídáme, že lidstvo žilo v temnotě hříchu a nechtělo se z něj povznést. Ba co více, všemu dobrému se rouhavě posmívalo. Stvořitel, vida tento úpadek, rozhodl se lidstvo ponechat zákonitým následkům jeho nenapravitelné hříšnosti. Na Zemi přišla potopa, jakou svět...

Pohled shora

27.01.2014 12:13
Pohled shora   Majestátní budovy rostou do výšek a všude je vidět neustálý přesun hmoty i lidí. Člověk buduje svůj svět, mramorem snaží se vydláždit svoji představu dokonalosti a oslepit leskem svých výtvorů. Vzduchem létá v dílech z hmoty, v kterých sahá po nových cílech ve snaze pokořit pro...

Co se skrývá za nekulturou vyjadřování?

13.01.2014 21:47
  Naši předkové byli bystrými pozorovateli. Nevyznačovali se  „učeností", ani „vysokoškolským vzděláním", ale jejich moudrost pramenila z jednoduché přirozenosti, z důvěrného spojení se základními silami přírody a vesmíru, z hlubšího prožívání a pozorování života...

Doteky Pravdy část 8.

19.12.2013 18:14
Mnozí z nás prožívají těžké chvíle a musí překonávat bolestné události. Ale právě tehdy nám dává sílu niterné spojení s tím, co nás přesahuje a vroucí modlitba k Bohu. Když toto dokážeme a konečně překonáme těžkosti, pak je tu ještě jedno nečekané úskalí. Ano, ve vypjatých chvílích napneme všechny...

Doteky Pravdy část 7.

17.12.2013 18:12
  Ještě několik slov o jedinečnosti každého rána. Psali jsme si o tom, jak je krásné vstát ráno o něco dříve. Můžeme otevřít své nitro a nechat promlouvat svou duši. Inspirujme se z přírody. Každý nový den v teplém období zde začíná slavnostním chórem radosti a díků mnoha malých zpěváčků....

Co je to láska?

16.12.2013 22:09
    Kam se nám poděla láska a úcta? Kde jsou lidské hodnoty jako čest, poctivost, pravdomluvnost, dodržování slova či slibů, úcta ke starším a podpora  mladších, čistota myšlenek, čistota vztahu muže a ženy? Všude je jen zloba, závist, nenávist, nedůvěra,...

Doteky Pravdy část 6.

15.12.2013 13:15
  Jakmile vstaneme včas, máme výjimečných pár chvil jen pro sebe. Ještě nezačínejme s žádnými povinnostmi, abychom je měli dříve hotové. Ono kouzlo prvních okamžiků rána se nevrací! Zeptejme se sami sebe, co máme na prvním místě- hmotu nebo to krásné, byť neviditelné, co však naplňuje naše...

Doteky Pravdy část 5.

14.12.2013 13:12
Máme mnoho inspirací, nápadů a předsevzetí, jak změnit svůj život. Znáte to také, že i když si něco skutečně přejeme změnit, přesto nevědomky opět a zase sklouzáváme do starých kolejí a do širokých, pohodlných vyšlapaných cest. My ale chceme jít cestou novou, chceme přehodit výhybku. Toužíme...

Doteky Pravdy část 4.

13.12.2013 13:10
Buďme veselí, přímí a přirození. Přesně to vše vyjádřil výstižně Ježíš svými slovy: „Buďte jako děti.“ Jak žijí čisté děti? Nemyslí příliš na to, co bylo včera a co před rokem. Nezatěžují se zcela tím, co bude zítra. Ony žijí tady a teď! Prožívají přítomný okamžik plně a jen ten je pro ně tím...

Doteky Pravdy část 3.

12.12.2013 20:02
  Mysleme každý den na to, proč na Zemi jsme. Nepřišli jsme snad pro to, abychom měli pěkný dům, dobré jídlo a pití, aby naše děti vystudovaly a abychom se dobře zabezpečili na penzi- vždyť všechny tyto starosti se týkají jenom hmoty, toho pozemského, co se týká našeho těla....

Doteky Pravdy část 2.

11.12.2013 19:59
    Přehoďme výhybku, převraťme stávající hodnoty. Tu pravou váhu a důležitost dejme věcem týkajícím se naší duše, věčným nepomíjivým hodnotám, a nikoli všedním každodenním starostem o živobytí. Stačí, když si uvědomíme, že v každé situaci, v každém okamžiku máme...

Doteky Pravdy

08.10.2013 19:56
  Pane, pomoz! Bože, pomoz mi, jsi-li skutečně... Tak a podobně volá mnohý z nás v nouzi a utrpení. Lidé kráčí svými cestami, a jakmile se něco nedaří, či se nehodí do jejich představ a plánů o životě, hned naříkají. A ti, kteří si o sobě myslí, že jou věřící, sahají...

Mezilidské vztahy

06.10.2013 21:55
Téměř každý z nás zná větu či konstatování, že „Člověk je tvor společenský...“. Mezilidské vztahy se odvíjejí na různých úrovních a jsou závislé na stupni společenského i osobnostního vědomí lidí, žijících v...

Co si musíme neodkladně uvědomit?

23.09.2013 19:28
  Za poslední měsíce se nejen v Evropě, ale i na jiných kontinentech světa událo mnoho neočekávaných přírodních katastrof se zničujícími následky, které zaskočily většinu současné lidské populace. Společenská atmosféra je napjatá. Prudké lijáky provázené nárazy...

Pravá žena

10.09.2013 07:27
  Pravá žena něžná je jak kvítek líbezný, vše opečovává a k růstu povzbuzuje, slabým zesílit pomáhá a vše dobré podporuje. Její působení jemné je jak dotek plátku růže, svou láskou a péčí rány hojit může.   Pravá žena má být jako...

Slavnost Čistoty

07.09.2013 23:37
V tento den jsou pro nás brány nebes otevřeny. Shůry proudí bohaté požehnání. Z nejvyšších výšin, kde se uprstřed světlem zalitých zahrad nachází zářící chrám, se až k nám dolů na naši Zemi snáší osvěžující a posilující proud Čistoty Boží. V tento den je chrám vyzdoben...

Potřeba změny života na Zemi

02.09.2013 22:40
  Ano! Je opravdu stále větší množství lidí, kteří se zaobírají myšlenkami na potřebnou změnu života na Zemi.     Z těchto lidí však převážná většina podmiňuje tuto změnu nejprve příchodem fatálního úderu. Na změnu lidské společnosti na Zemi...

Dnešním ženám

02.07.2013 09:35
Ženo dnešní doby, svou čistotu střež a opatruj, všech svodů okolního světa se vyvaruj. Velkou zodpovědnost ve svých rukou máš, jen na Tobě záleží, jaké potomstvo světu dáš. Jen Tvé naladění rozhodne, jaký lidský duch se z Tvého lůna zrodí, zda svým...

Co hledáte?

24.06.2013 23:10
Člověk je v dnešní době zasypán a pohlcen konzumním způsobem života. Ze všech stran se to na něj valí v nesmírné rychlosti. Křiklavé reklamy na plakátech, v rádiích, televizi a v časopisech atakují každého, kamkoliv přijde. "Člověče, kup si toto zboží, bez něj si dosud ani nežil, nemohl jsi být...

O vlasech ženy z duchovního pohledu

04.05.2013 16:52
Každá žena si přeje mít zdravé a krásné vlasy. Ty bývají ozdobou ženy a také ji chrání před nepříznivými vlivy počasí. Vše je moudře zařízeno tak, že vlasy ženu chrání také před útoky temných myšlenek a negativních energií.  Pokud žena nosí vlasy krátké, ostříhané podle mužského vzoru je...

O ženách

22.04.2013 07:45
Milé ženy, v poslední době často přemýšlím o stavu dnešního světa, o tom, v čem vlastně všichni musíme žít. A ptám se: PROČ? Proč je všude kolem nás tolik zloby, nenávisti, bolesti a špíny? A kde je pravá láska k bližnímu, vzájemná pomoc, nebo alespoň milý úsměv?...

Touha po čistotě

17.04.2013 07:57
        M.M.      

Pozemský úkol ženy

11.04.2013 07:53
M.V.

Nouze a utrpení

08.04.2013 07:45
Poněvadž se člověk odchýlil od pravé lidské vývojové přirozenosti, setkává se s důsledky svých pochybení, nouzí a utrpením. Ty mají nyní připomenout důležitost zdravého lidského jednání, myšlení a cítění, které jsou jedinou ochranou před osudovými zásahy nových...

Krása ženy

11.03.2013 12:49
Následující slova řekla Audrey Hepburnová, když se jí ptali na tipy na krásu.:     1. Abyste měla hezké rty, říkejte hezká slova.   2.  Pro krásné oči hledejte v ostatních lidech to krásné.   3. Pro štíhlou postavu se rozdělte o...

Dary ženy

07.03.2013 12:07
     

Citové vydírání

02.03.2013 18:43
     To, že vydírání je veskrze špatná věc, se shodneme asi všichni. Obecně je známo mnoho podob vydírání, které dokáže rozpoznat každý z nás. Vydírání jde povětšinou ruku v ruce s neurvalostí, úskočností, s vědomým chtěním ublížit či získat finanční prospěch. Je zde...

Duchovní pomoci

27.02.2013 16:29
Jako prázdný koloběh, ženoucí se bez smyslu, a také jako tuhý boj, kde vyhrávají ostřejší lokty a výmluvnější ústa, a kde jen chuť za každou cenu se prosadit přináší výhody, tak zdá se ukazovat dnešní život lidského druhu na Zemi. A mladí, kteří dorůstají do této doby, neznají již nic jiného a řítí...

Zákony přírody

20.02.2013 18:52
   Z vlastních zkušeností víme, že v běžných rozhovorech na téma o přírodě, jejích krásách, viditelných proměnách a čtyřech ročních obdobích si s lidmi docela dobře vzájemně rozumíme jako rovnocenně informovaní partneři. Pokud rozhovor rozvíjíme dále, zajdeme trochu hlouběji a zkusíme...

Neštěstí s názvem ezoterika

18.02.2013 13:41
            Smyslem života člověka na zemi je duchovní vzestup! Vzestup jeho poznání a uvědomění, směřující co nejpřímější cestou vzhůru, ke Světlu! Tato přímá cesta tu vždy byla a dosud i je, a poskytuje nám ve své...

Dvanáctero lidství

03.02.2013 19:25
                               1.Ctím život ve všech jeho formách.              2.Jednám čestně a jsem...

Pozemské ženství

04.12.2012 13:56
    Stále je mnoho vnitřních otázek a nejistot, jak by mělo správně působit ženství na Zemi. Mnohá žena v nejlepší snaze přiblížit se původnímu ideálu usiluje být ve všem pečlivou, pomáhající svému okolí, v poznání mění i svůj šatník, neboť nyní již spatřuje hrůzný dopad dnešní módy na...

Máte málo času?

04.12.2012 13:54
      Čas je přesně tím, co z něj uděláme. Pokud budeme chtít spěchat, čas se zrychlí a my ho nebudeme mít dost. Pokud se rozhodneme věřit, že máme vždy dostatek času na to, abychom udělali věci, které udělat chceme, pak se čas zpomalí a my stihneme udělat všechno, co si...

Co dnes lidem nejvíce chybí?

04.11.2012 14:36
    Co dnes člověku nejvíce chybí? Co nejvíce chybí společnosti? Co chybí lidstvu? Je to stálý pohled na to, co má trvalou hodnotu! Dnes však žel všude převládá pouze soustředění se na to, co vůbec není trvalého charakteru. Co nemá trvalou, tedy nadčasovou hodnotu! A v tom je ta chyba!...

Ženám

16.10.2012 19:28
 Milé čtenářky, dnes Vám představujeme knihu, která je určená dívkám a ženám.  V šesti kapitolách se zabývá pojmy : Žena, Čistota, Krása, Stud, Odpovědnost, Deset živých...

Síla myšlenek

14.10.2012 16:23
  Mnoho lidí ještě stále ani jen netuší, jakou sílu a moc mají lidské myšlenky. Ve svých myslích si často pohrávají s nebezpečnými představami a přitom se domnívají, že pokud jejich představy nejsou vidět, tak vlastně jako by ani neexistovaly. Netuší tedy, jak nezodpovědné je vysílat...

Co to znamená usilovat o pravé lidství?

04.10.2012 13:41
        Otázka zdánlivě jednoduchá a jasná každému člověku, který chce být čistým a dobrým. Avšak podívejme se více do hloubky. Neznamená to jen být milým a radostným, pokud jsme v dobrém rozpoložení. Neznamená to jen chtít si...

Krásny sviatok čistoty

07.09.2012 20:55
Z nádherných, vysokých. jemných úrovní prúdia k Zemi iskrivé, žiarivé, striebristo jasné lúče Čistoty. Prichádzajú a obopínajú celú našu Zem, aby posilnili a prebudili veľkú úlohu Žien. Otvorme svoje vnútro, svoju náruč a svoje...

V paprscích duchovní čistoty - 2.část

06.09.2012 19:40
Jak se lze v současnosti zde na Zemi spojit s paprsky duchovní čistoty? V kterém období roku dochází k jejich vyšlehnutí z nejvyšších sfér nad Stvořením, aby poté mohly proudit až k Zemi? Nejednomu z nás možná ihned vytane na mysli názor, že spojení s paprsky...

V paprscích duchovní čistoty - 1.část

04.09.2012 19:37
  Paprsky duchovní čistoty proudí Stvořením a neustále působí v mocném proudu Boží síly. Toto proudění vytváří spirálovitý pohyb, který je zákonitý, přísný a harmonický. Udržuje ve všem správný stav niterného i vnějšího zachvívání a je základem života. Pozemské...

Jsme ještě lidé ducha, nebo již jen lidé rozumu?

20.08.2012 18:00
Zdá se, že ve chvíli, kdy osloví nás nějaký silný prožitek, dokážeme ještě v sobě vzedmout sílu svého ducha. Avšak po čase zemdléváme a vracíme se opět do svých vyjetých kolejí. Opět o všem jen přemýšlíme a rozebíráme to ve filosofických, či dokonce vědeckých úvahách ze všech stran. Po čase se nám...

Je přísnost součástí lásky?

17.08.2012 17:58
Čistá duchovní láska a hluboké lidské city se od nepaměti spojují s růžemi. Lidé správně vyciťují, že toto spojení má hlubší duchovní podstatu, a proto nemůže být náhodné. Obrazně je možné říci, že růže je považována za ušlechtilou pozemskou formu lásky, povznášející city člověka ke kráse. Už jen...

Umění a pravá krása

17.08.2012 15:08
        Pravou krásu je možné vždy zřetelně poznat podle toho, že v nás dokáže oživit záchvěvy zjasnělého vnímání, povznášející cit až k východisku života. V tomto stavu, hraničícím s vroucí, plně vědomou modlitbou, je možné dosáhnout stupně duchovního osvícení a díky tomu snáze...

Duchovní pouť člověka

18.07.2012 21:29
Probudí-li se člověk ze spánku konzumního života, který nyní vládne, začne hledat a usilovat o poznání, kým opravdu je a proč žije. Už se nespokojuje s tím, že je prostě tvorem, jehož účelem je prožít pohodlný a spokojený život, začíná usilovat o ideály, které do té doby jakoby dřímaly nad jeho...

Co se skrývá za úpadkem vyjadřování

17.07.2012 15:17
      Naši předkové byli bystrými pozorovateli. Většinou se nevyznačovali učeností, ani vysokoškolským vzděláním, ale jejich moudrost pramenila z jednoduché přirozenosti, z důvěrného spojení se základními silami přírody a vesmíru, z hlubšího prožívání a pozorování života. Své poznání...

Porušování prvního přikázání

17.07.2012 15:00
„Já jsem Hospodin, Tvůj Bůh! Nebudeš mít jiných Bohů, mimo mne!“   Slyšíme-li o porušování prvního přikázání, ožije v naší mysli vzpomínka na izraelský lid, jenž v těžkých chvílích na cestě do zaslíbené země uctíval zlaté tele jako svou nejvyšší záštitu namísto živého Boha, kterého lidem...

V čem spočívá pravé ženství?

08.06.2012 12:26
Je to v perfektním zevnějšku, v módě, účesu či v tom, čemu říkáme atraktivnost?  Či je to snad v domácím životě, kde je žena vzornou hospodyní, milující maminkou a má vždy dobře navařeno a uklizeno? Ne, má milá, nad tím nemusíme tolik mudrovat, vždyť vše, co máme dělat a co je naším úkolem,...

Jak poznám, že prožívám svůj život správně?

08.06.2012 12:20
Prožívám pocit blaženosti i bez zjevných příčin. Cítím se být zamilovaná, i když se to nevztahuje k nikomu konkrétnímu. Nemá na mě vliv žádná negativní emoce z venčí, jakoby se přede mnou všechno zlo a negace rozpouštěly ve světle. Raduji se z maličkostí. I když jsem fyzicky právě sama, vnímám, že...

Roztáhnout křídla jako pták

08.06.2012 12:14
  Má znavená duše touží po svobodě. Ach, moci tak při ranním rozbřesku roztáhnout křídla jako pták, který se vznáší nad šumícím mořem a letět vycházejícímu slunci vstříc. Co mě to stále poutá? Co drží mého ducha dole? Proč necítím se volná a šťastná ? Proč nestírám každý den slzy smíchu ze...

Revoluce, aneb jak můžeme my ženy napomoci ke změně

08.06.2012 11:57
Lidé chtějí demisi vlády, všude vládne nespokojenost- vždyť jsme si demokracii představovali jinak… Chceme mít  svobodu. A pokud vládnou lidé, kteří si myslí, že mohou rozhodovat podle sebe, cítí se být nesvobodní zase ti druzí a tak to jde stále dokola. Vládnoucí se střídají nebo pouze...

Sen

17.04.2012 23:00
Významová a nadčasová hodnota lidského snu nás někdy překvapuje. Jak by nám i skrze sen mohla být naznačena cesta, po níž máme v životě kráčet, nebo dáno varování před určitým nebezpečím, kterého se máme vystříhat. Pravdivost této úvahy potvrzují i následující skutečné sny jednoho muže. S jeho...

O ženách, mužích a sukních

17.04.2012 22:38
  Už delší dobu si všímám, chodíce světem, že potkat ženu v sukni bývá jev spíše výjimečný. Říkám si, co se stalo, že jsou sukně (natož pak šaty) u dívek a žen tak málo oblíbené. Zvláště v zimě je naprostá většina žen oděna do džínů a bund a …vypadají všechny stejně. Škoda. Kam se poděla...

Kudy vede cesta ženy?

13.03.2012 23:53
Ženy mají v rukou obrovskou úlohu, protože to jsou  ony, které mají schopnost se napojovat na o něco čistější, možná i vyšší proudy duchovní síly, které obsahují možnost přetvořit tuto Zemi. Najděte tuto bránu ve své duši a otevřete ji, ať Světlo proudí i k mužům! Muži ponoření ve hmotě,...

Zásady pro správné žití

17.02.2012 22:49
Je ušlechtilejší v životních těžkostech a trápeních vytrvat nežli se stáhnout do klidného bezpečí. Motýl, obletující světlo až k sežehnutí, je obdivuhodnější než krtek, který se chce vyhnout nebezpečí, a proto si staví příbytek v podzemních chodbách. A semeno, které není s to snést chlad a bouře...

Svátky lásky

26.12.2011 23:39
    Milé ženy, je před námi nejkrásnější čas z celého roku, Vánoce. Jak mnozí také často říkají, svátky klidu a míru, svátky lásky. Zkusme se tento rok na tyto svátky připravit opravdu tak, abychom je mohly doopravdy prožít v míru, klidu, harmonii a lásce. Abychom o to více - do hloubky...

Ho´oponopono

01.12.2011 22:56
    < Moudrost od Mistrů...

Jak mohou ženy změnit svět

20.11.2011 22:17
  Není asi v současnosti nikdo, kdo by si nevšiml, že s přírodou není v poslední době něco v pořádku. Nevyzpytatelné počasí a opakující se katastrofy nutí zamyslet se i lidi, kteří by se jinak otázkami tohoto typu vůbec nezabývali. Už dlouho se ozývají hlasy upozorňující na nebezpečí...

Etikoterapia 3.časť

19.11.2011 22:55
Strach je pocit, ktorý nemá žiadnu hodnotu. Trápiť sa pre iného je nezmysel, pretože my môžeme pomôcť inému, ale trápiť sa nemá význam. Ak problém ktorý vnímame, s nami cvičí a my ho nájdeme, pretože ho chceme nájsť a pomenujeme ho – problém sa vyrieši. Krivda – on nám síce ublížil, ale zastreliť...

Etikoterapia 2. časť

18.11.2011 22:50
  Najlepšie sú na tom ľudia, ktorí vnímajú stav duše. Teda vnímajú pohodu a tiež nepohodu. Keď človek nechce vnímať stav nepohody alebo je toho príliš veľa, tak musí dôjsť k niečomu, čo ho posunie do iných zážitkov. Každý orgán v tele má okrem svojho fyziologického poslania aj svoju...

Etikoterapia 1.časť

16.11.2011 18:54
  Etikoterapia vychádza z vplyvu negatívnych pocitov na dušu. Keďže je pre nás zdravie najdôležitejšie a poznáme 7 najdôležitejších pocitov, ktoré nám zdravie poškodzujú, potom si každý sám môže postrážiť, aby mu niektorý z nich nevletel do duše a nevzal mu zdravie. Ktoré sú tie negatívne...

Hledání pravé cesty

17.10.2011 17:55
  „Pane, pomoz, jsi-li skutečně!“ „Bůh neexistuje, jinak by nedopustil, abych takto trpěl!“ Takto a podobně slýcháme volat trpící v nouzi. Reptají na svůj osud a trápí se na dno své duše. Vnímají svět jako oblast plnou utrpení a jako slzavé údolí. Říkají si, že ostatní se stejně...

Cesta k přirozenosti aneb rozvíjení vlastní odpovědnosti

14.09.2011 22:18
  Ráda bych se s vámi podělila o poznatky, které nejsou pouze teorií, ale vychází ze zkušeností. Možná někteří z vás prožívali nebo prožívají něco podobného a mohou si při čtení tohoto článku ledacos uvědomit. Nepodávám to však jako danou skutečnost, kterou musí každý bezpodmínečně...

Několik rad pro ženy- Jak nenarušovat harmonický partnerský vztah

20.08.2011 22:06
  Milé ženy, ráda bych vám předala několik zkušeností žen, které mají již několik let fungující harmonický vztah se svým mužem. Avšak i v jejich vztahu se mnohdy objevily komplikace a problémy. Ale není to na škodu. Každá takováto komplikace přináší ponaučení. Jen je důležité ji otevřeně...

Harmonizácia prostredia- základ zdravia

14.08.2011 12:13
  V živej prírode je všetko harmonické, vzájomne späté a podmienene nepretržitými vzťahmi, ktoré prebiehajú medzi živými organizmami (človek, rastliny, živočíchy) a prostredím a organizmami navzájom. Tieto vzťahy zahŕňajú takmer všetky životné prejavy, výmenu látok, energie a informácii....