Básně a modlitby

Čistá láska

06.12.2011 22:48
R. Junková          

Síla slova

02.11.2011 18:21
  Slova velikou moc mají, různým způsobem se použít dají. Krásným a milým slovem po duši pohladíš, sebe i ostatní na světlou vlnu naladíš. Slovem hrubým a ošklivým ublížit můžeš a potom hořce litovati budeš, že jsi je kdy z úst vypustil, aniž bys na důsledky...

Poklad

14.10.2011 22:41
    Ženo, jež v dnešní době nelehký úděl máš a večer co večer vysílena k spánku uléháš, zastav se ve svém shonu na chvíli, ztiš se a pozvedni svůj zrak vzhůru, vylaď se na nádherné světlé proudy, jež jako duhoví motýli snáší se zlehýnka k tobě, a věz, že...

Most ke štěstí

09.08.2011 12:22
      Most ke štěstí   Ať trápí Tvou duši bolavou cokoli, věz, že vše dříve či později přebolí. Kde bývaly chmury, zármutek a vrásky na čele, tam, kde dříve byl jen stesk a...

Zákon života

05.04.2011 23:17
                 

Dar úsměvu

28.03.2011 11:04
    Úsměv nestojí nic a přináší mnoho, obohacuje toho, kdo přijímá, aniž by ochuzoval toho, který dává. Trvá jen chvilku, ale vzpomínka na něj je někdy věčná. Nikdo není tak bohatý, aby se bez něj obešel. A nikdo není tak chudý, aby ho nemohl darovat. Je dobře, že si ho není možno...

Čisté ruky

19.03.2011 11:06
  Čisté ruky     Keď príde tvojho pokušenia chvíľa, že by si mohol priehrštiami brať, i keby tma ti každú stopu skryla ty musíš, brat môj, čisté ruky mať!   Len čistý človek robí čisté dielo, len čistý všetko riecť sa odváži, len čistý svetu účty skladá smelo, len za čistým je...

Modlitba Františka z Assisi

14.03.2011 21:52
  Ó, Pane, učiň ma, prosím, nástrojom svojho pokoja, aby som miloval, kde sa ľudia nenávidia, aby som odpúšťal, kde človeka urážajú, aby som spájal, kde sú spory a nedorozumenia, aby som vzbudzoval nádej tam, kde vládne temnota a malomyseľnosť, aby som prinášal radosť tam, kde prebýva...

Jako kalich lilie bílé

13.03.2011 11:06
 

Láska

10.03.2011 22:09
    Láska je od věčnosti Božího srdce květ, láska je jasný křišťál, jenž obrozuje svět.   Láska je teplo slunce, v němž zraje lidské sémě, láska je vodou živou pro všechny tvory země.   Láska je píseň duše, jež dotýká se hvězd, láska je ukazatel dalekých lidských...
<< 1 | 2