Básně a modlitby

Modlitba

01.01.2020 15:50
  Pane, ať jsi stéblo trávy, nebo obyčejný list, prosím, dej ať aspoň trochu umím ve Tvých vzkazech číst. Prosím, dej ať řeči stromů aspoň trochu rozumím, ať vědí, že se učím a že nic neumím. Dej ať zlomím svoji pýchu, dej mi...

Slovo a žena

07.03.2019 23:15
        Kdo vtiskl ženě v bílé čelo pravěčné znamení, kdo otevřel jí silou Světla živoucí prameny?   Kdo dal jí dary přebohaté, z nichž čerpá lidský duch, kdo vysvětlil jí věčný zákon, v němž promlouvá sám Bůh?   Kdo její touhu...

Vánoční píseň

24.12.2018 12:11
    Vánoční píseň   Jen tiše světem jít, nehledat moc ni slávu, před soudcem Nejvyšším pokorně sklonit hlavu a na všech cestách svých ctít Vůli Otce svého, milovat bližního a ostříhat se zlého.   Jasné Dítě z Vůle Otce...

Touha

06.09.2018 10:00
    Čistou světlou pannou toužím být, pravým půvabem a něhou smět se skvít, ku cti svého Stvořitele každičký den žít a úlohu svou naplnit.   Kéž světlé posily na této cestě dostat se mi smí, vždyť laskaví mí pomocníci dobře ví, co má duše prožít potřebuje a co ji posílí.   Kéž...

Probuzení

30.05.2018 21:45
    Jsem tvá Láska, která žije hluboko v tvém srdci a čeká na spojení. Jsem tvé Štěstí, které čeká na tebe, až Jej uchopíš plnou silou své touhy a dotkneš se Ho. Jsem...

NOVÉ RÁNO

02.04.2018 10:19
             Ó, Pane, Jsi Zázrak Sám,        Jsi všude, kam se podívám....        Ó, má touho odvěká,        jak vděčna jsem nyní za "šat...

Modlitba za vodu

13.02.2018 18:59
      Ubývá míst kam chodívala pro vodu starodávná milá kde laně tišily žízeň kde žila rosnička a poutníci skláněli se nad hladinou aby se napili z dlaní. Voda si na to vzpomíná voda je krásná voda má voda má...

Slova naděje a světla

15.06.2017 13:04
Posílám dál slova vyslyšivá     Věra Ludíková je básnířka, která navazuje na tradici Otokara Březiny a Jana Zahradníčka. Píše a prosazuje duchovní poezii, která dává světlo a naději. Její projekt Pošli to dál se setkal s velkým ohlasem jak mezi...

K 18.4.

18.04.2017 12:16
  Před časem zrodil se Ten, v náručí andělů přinesen, darujíc rady a slova varovná, zákony pozemskými nezlomná. Mnozí čtou a přikyvují, však chyby jen vůkol kritizují. Ani sebebičování význam nemá, toť není pokora či...

Chvála Duchu svatému

06.12.2016 11:43
      Poslechněme si, v tento významný den, nádhernou skladbu Nebeská epopej.     Chvála Duchu svatému   Duchu svatý, ploditeli všeho dobra, které je - Země Kristem vykoupená čekala na Tvůj slavný příchod k ní....

V říjnovém lese

27.10.2016 15:33
          V říjnovém lese tanec podzimu barevnost nese a příchuť podivného zrání. Takové živé umírání. Proto má listí barvy slunce, to příroda se jistí, hladí smuténky. Otevírá koš plodnosti, v...

Světlo pro Tebe

27.09.2016 07:56
    Když po lásce toužíš, smutkem se soužíš, když den začíná nocí, věz, že jsou ti ku pomoci andělé strážní. Když Země sténá naříká voda...

Voda

14.09.2016 15:22
Zamatová tma a tíš. Podzemná krajina. Keď v nej stojíš, máš pocit, že sníš. Podivuhodným príbehom ožíva.     Obrovské siene naplnené pokladmi Zeme. V jednej z nich podzemná voda drieme. V láskyplnom zabudnutí po namáhavom ťažkom žití, obklopená pokojom a tichom zaspala. Ošetrovaná a...

Modlitba ženy (v čase Slavnosti čistoty)

08.09.2016 11:11
          Pane, děkuji za to, že smím zde být, že do této doby a této krásné země směla jsem se narodit. Z celého srdce toužím svou duši u nohou Tvého trůnu rozprostřít a nádherné Tvé Světlo zřít.   Děkuji...

Rytíř

28.08.2016 23:12
    Stojí rytíř v plné zbroji, temno před ním neobstojí. Vše prostupuje jeho záře a klid čiší z moudré tváře. Všemi směry zní jasný hlas, otevřete nitra - on volá vás. Jeho hlas jest záchranný vor, pro Zemi, na níž šíří se...

Poděkování čtyřem živlům

14.06.2016 12:42
    Voda: Vodo, životodárný křišťále, ač jsou tvé proudy nestálé, jsi klenotem této planety, jsi mocná síla i spojnice se světy. Jsi lahodným nápojem pro vše živé, máš velké schopnosti a vlastnosti proměnlivé. Bytosti vody, přijměte...

Modlitba v den Slavnosti Bílé holubice

31.05.2016 14:38
    Pane, děkujeme za nádherné milosti a dary, jež nám byly shůry dány. Děkujeme za to, že smíme na vzácném místě ve slavnostním čase státi a věrnost Tobě, Pane, přísahati. Děkujeme za poznání, za poklad Vědění, za milostiplný dar Tvého...

Slavnostní

30.05.2016 14:34
  Znění nádherných sfér... Slavnostní chór velebení a díků prochvívá všemi světy... To všemocná vůle Boží se opět sklání, aby podala žíznícímu Stvoření napít životadárné síly z rudého poháru věčného bytí.  Ano, všechny bytosti ve...

Bystřinka

12.05.2016 12:29
    Potůčku jasný, zářivý, vodě živé podobný, krajinou protékáš vesele i ladně, radost rozdáváš, život plně.   Voda živá, zaslíbená, kde jen jest? To bystřinka ví, zeptejme se jí.   Ve vodě tajemství hluboká, v duši též, kdo hloubku jich objeví, ten našel cestu...

Nová doba

16.03.2016 12:36
    Nová doba rodí se v každém z nás. Zpět opět navrací se zapomenutý Lásky Čas   Touha po Pravé Lásce v našich nitrech skrytá roste a nové Jitro vítá.   Volá tě zpátky k tvojí podstatě, bys navrátil se k ní. Všechny bloky, strachy, iluze svojím žárem...

V čajové růži

24.02.2016 19:58
  V čajové růži paprsky slunce spí, v čajové růži něha bydlí, v čajové růži ukrytá je láska. Sázejte růže podél cest, sázejte růže kolem domů, nechejte rozkvést zemi svou a vyslyšte prosbu velikou. Klid a mír duši, každému tvoru. Něžné objetí růžových plátku, kéž doletí do všech koutů...

Vyznání

03.02.2016 14:09
      Vyznání Otče, Lásko, miluji Tě, kéž jsem zase jako dítě. Dávám Ti svůj život a své bytí, za Tvoji Milost děkuji Ti!   Dávám Ti svoji duši a vůli svou, kéž spojena je má láska s láskou Tvou   Ať Tvá Vůle...

Miluji vás

25.12.2015 10:11
  Miluji Vás jako Oko v Hlavě. Miluji vás a volám naléhavě: Obraťte ke mně znovu svoji tvář! Tak všude opět bude moci  proudit Světla Zář.   Otevřete své srdce Pravé Lásce dokořán, Tak naplní se náš dokonalý Plán. Svá ega, prosím, nechte stranou, Tak projdete lehce Zlatou...

Casia

14.10.2015 12:32
  Jsem princezna Casia, princezna hvězd, přišla jsem naučit vás "kvést". Rozkvétat do moudrosti, vyrůstat v lásce, radovat se z plodů své osobní práce. Každý sám za sebe a všichni spolu vystoupat nahoru na nejvyšší horu... Rozhlédnout se kolem a pochopit, že...

Požehnání

22.09.2015 22:47
    Žehnám Ti , Země má, posílám Světlo jasné, žehnám Ti, Země má, nechť vše je zase krásné. Zdravé a silné pro život, pro život zpívám píseň ... Pro klid a mír vyháním tíseň ... Žehnám Ti, země má, se všemi svými skvosty, jsi tolik nádherná a zasloužíš si mnohem více. Zapalte prosím...

Vrabec a slnečnica

28.08.2015 11:37
    Uprostred smetiska,  v blízkosti mesta,  kde sa vzala, tam sa vzala,  malá slnečnica rástla. Hlávku k slnku obracala a veľmi si priala, aby nebola tak sama.     Bytôstka v nej ukrytá,  česala jej zlaté vlásky, spriadala pramienky...

Stařenka pohádková

16.06.2015 14:13
  Jednoho krásného dne na lavičce vedle mne stařenka se objevila, drobná, milá, prostě pohádková.   Tiše, mile promluvila, její duše byla čilá. V tváři vepsáno snad devadesát let, oči, jak dvé lesních studánek.   Hluboké a čisté, záříc živě, radostně, v nich samo nebe přišlo ke...

Jarní rozjímání

15.04.2015 13:44
Odhoďme nelásku a povýšenost, toť vše pro duši přetěžké břemeno, važme si provždy daru svého žití, buď nadevše nám svaté Boží jméno.   Přestaňme bloudit ve tmě ješitnosti a žijme tak, jak, Bohem Otcem chtěno, teprve potom naše lidské bytí vodou života bude posvěceno.   Teprve potom...

Sněhová vločka

06.02.2015 09:52
  Sněhová vločka z nebe se tiše snáší, leskne se, třpytí a čistotou září, do duše mír, do očí jas nám vnáší. Něžně nás hladí a konejší všechny smutky včerejší.   Zářivá a čistá jako ona toužím být, duchovní své roucho směti vybělit, viny své moci odčinit, do budoucna nésti čistý...

Nella fantasia

29.01.2015 20:54
Zaposlouchejme se do krásné skladby Nella fantasia  v podání překrásného hlasu Sarah Brightmanové. Nalaďme svá nitra na proměnu k lásce, harmonii a čistotě.

V Perleťové zátoce

22.01.2015 09:48
  Řeka slov, oceán nesplněných přání ... Celý Vesmír máš ve své dlani, kroniku Času neseš s sebou stále, perletí psáno kudy jít dále. Hodiny neodměřují Čas, Věčnost je v nás ... Beze slov, v tichu potůčkem činů laskavých jako paprsek slunce podáváme si...

Akí sme

01.01.2015 10:08
  Z večného zdroja tam hore, preniká k nám svetlo, prúd energie. Nepochopiteľná večná sila, ktorá tvorí, formuje, oživuje,  prúdi aj cez ľudské telá. Len od nás závisí, akým smerom ju budeme  viesť. Či smerom dobra k pokroku, alebo smerom zla k zániku. O tom...

Stará studňa

03.12.2014 15:15
  (O odpúšťaní)     Stará studňa ticho vzdychla: „Ach, načo som!  Živá voda, čo prúdila mojim čistým dnom,  dávno zmizla pod nánosom,  ach, načo som.“ Kedy naposledy sklonili sa ku mne smädné ústa? Kedy...

Podzim

18.11.2014 22:56
Podzim   Rok s rokem sešel se a podzim je tu zas, loučíme se s létem, brzy zima čeká nás. Podzim však nádherný je čas, do přírody vábí jeho hlas, by ukázal nám, kolik skrývá krás.   Samou nádherou srdce se mi málem zastaví, pak zase radostně v hrudi bije na poplach. Listoví hýří všemi...

Podzimní

14.11.2014 12:03
    Zoraná zem již klidně odpočívá, podzimní vítr běží sítí brázd, dozrálé klasy svezeny jsou z polí, kraj s mlhami se snoubí v tento čas.   Jak vetkat do slov kytičku voňavou, když věčná krása nemá lidský...

Českému národu

28.10.2014 12:58
    Národe český, povstaň - vzhůru k nebi pohlédni a z bídy, do níž jsi upadl, se opět pozvedni. Pak těžká mračna se rozptýlí a na nové, lepší časy se rozední.   Hledej cesty k obrodě - k radostně prožívané...

Království domova

24.10.2014 13:02
    Pojem domov nám sladce zní a naší duši lahodí. Domov je naše rodná otčina, domov je láska, rodina.   Domov je místem, kde z lásky rodí se děti, domov je rodný jazyk a laskavá slova matky. Domov je vůně linoucí se...

Srdce

25.09.2014 13:02
  Jen pohlédni na širou zem a zeptej se: Co já tu jsem? Hle, květ a strom a zvěř a pták, vše krásno, živo rádo tak. A slunce svítí nade vším a dá-li tobě víc než jim? Jen pohlédni na mořskou pláň, hor sněžný štít a nebes báň! Co proti moři, hor a hvězd, nesčetným dnům tvé žití jest? A přec...

Čest

14.08.2014 13:02
  Hleď, bys pravým člověkem vždy byl, před sebou měl vytyčený jasný cíl: čistou mysl, čistý štít, sobě i druhým ku prospěchu být, pomáhat a neškodit.   Vzpomeň si jen, jak se dříve na čest přísahalo, v dobách, kdy toto slovo ještě...

Zahrada

18.07.2014 10:54
Pověz, milá duše má, proč jsi se tak zasnila? Co vytanulo před zrakem Tvým, není-li to tajemstvím?   Znám jeden přenádherný kraj, s nímž loučívám se nerada, tam nalézá se zemský ráj - divukrásná zahrada.   Vždy toužím navštívit ji zas a znova, zvláštní… že cítím se tu jako...

Veliký Tvůrce náš

07.07.2014 16:54
  Koho by neuchvátily velebné tóny Larga od Antonína Dvořáka, koho by nevynesly vysoko k výšinám v nejhlubší pokoře a díku za dar života v doteku Všelásky Boží? Vždyť nejednou zazněly tóny této obdivuhodné modlitby i na Svaté Hoře:     Veliký Tvůrce náš,...

Slunovrat

24.06.2014 22:53
    Slunovrat - letnice ze všech dnů nejvíce promlouvá k člověku neslyšnou řečí. Když léto počíná nastává zrání, myšlenky koření do větší hloubky, nastává zrození, co dříve jsi zaséval ... Žehnej plodům všem, buď...

Abvún

20.06.2014 10:45
Milé čtenářky zaposlouchejme se do krásného zpěvu inspirovaného Aramejským Otčenášem. Zpívá Ivana Lesná, která je známá nyní jako Ivana Rea. Skladba je z alba "Poděkování": https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CfnD7YYngxk     Vyprávění zpěvačky a lektorky...

Sluneční panna

19.06.2014 13:55
  Sluneční panna přichází zrána, kdy země o rosu prosí, přináší s sebou popsaný list, aby ses učil v paprscích slunečních číst ... Sluneční panna vrací se zvečera, kdy Slunce se za obzor sklání, přichází tiše, zlatými nitkami píše, poselství vkládá do tvých dlaní.   Eva Lipinová  

Toužebné přání

30.05.2014 16:24
    Pravé lidství toužím naplnit, život věrné službě zasvětit, úlohu svou čistě uchopit, v souladu se Zákony žít. Tobě, Pane, sloužit jen, každou chvíli, každý den.   Býti svící, jež ve tmě svítí, hoří jasným plamenem, loukou, na níž voní kvítí, radost dávat lidem...

Volání

16.05.2014 15:53
    Když zastavím se po celém dni, zklidním se a v nitru naslouchám, tu slyším tiché volání… Co je to? Vždyť jsem tu sám…   To svého ducha slyším volání: osvoboď se, vzhůru leť, ať v letu nic Ti nebrání, neotálej, začni...

Holoubek

08.05.2014 15:58
  Holoubku bílý, ty létáš v širý kraj, vznášíš se vysoko, dohlédneš daleko - ukaž mi, prosím, cestu tam, kde lidského ducha nalézá se Ráj.   Kéž smím se očistit, své špatné skutky odčinit, druhým ku pomoci být, rouchem...

Máchův Máj

30.04.2014 12:17
  Byl pozdní večer – první máj – večerní máj – byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero...

Síla pampelišky

24.04.2014 13:25
    Čím více ničíš mě, tím více síly mám, já přece Tobě, člověče, tak mocně pomáhám... Čím hlouběji kořen do země vrůstá, tím silnější pak jsem, snažím se tolik naplnit pradávný tvůj sen... Být zdravý a vitální ... Tak...

Otvírejme svoje duše

18.04.2014 09:33
      Otvírejme svoje duše, buďme vděčni Hospodinu, Slovo Syna Světlem Pravdy prozářilo zemi stínů.   Láska jako rosná krůpěj v otevřená srdce kane, nade všechno zlato světa září v duši Láska...

Ušlechtilá touha

02.04.2014 19:05
V mém nitru mocná touha klíčí a zraje, jež seslaná je přímo z Ráje. Silnější je každým dnem, víc a více probleskuje ven: touha býti pravým člověkem, pomáhat a Světlo dávat všem; být rukou pomáhající a hojivou, smířlivou a konejšivou; krůpějí být vody živé pro všechny duše neduživé.   Nic...

Jaro

25.03.2014 13:36
  Jaro – jak libě toto slovo zní, krásné představy v nás probouzí, po duši nás hladí, do světlých tónů ladí.   Jaro už je tu, vše v plném rozkvětu, v plném barev jasu, podívejte na tu krásu.   Na stromech...

Z daleka

20.03.2014 16:28
    Z daleka přišel k nám příběhy vyprávět, pomáhat rozkvétat snům , vyléčit, co ještě je třeba, abys byl šťastný a pochopil, že láska se vynutit nedá. Nehledej zázraky v ulicích měst, ve stříbře, zlatě a drahém kamení, zázrak je...

Vnitřní mír

04.03.2014 16:13
Ve Stvoření nikdy nejsi sám, osamění je jen pouhý klam. Vždyť bezpočet pomocí byl ti dán, jež přicházejí ze všech stran; bezpočet nádherných láskyplných sil, bys odvážně šel dál a ušlechtile žil.   Lhostejno, kde právě stojíš, zastav se a naslouchej, co tichý hlas ti v nitru praví, tomu...

Vesna

26.02.2014 16:11
    V předjaří Vesna našlapuje lehce, míchá si žlutou pro podběl, sněženkám už bílou zima propůjčila, když skřivan vzhůru vyletěl. Krajinou vůně jara se šíří, písnička kosí probouzí ráno, Vesna k pahorkům hor právě míří, probouzí Zemi,...

Labuť

21.01.2014 03:39
  Kéž nádherné labuti se podobám, jejíž touha míří k dálavám - tam ke světlým výšinám, kde skví se Světlý chrám.   Toužím stoupat stále výš, Světlu býti blíž a blíž. Toužím své kroky ušlechtile vést, by samé ctnosti v zahradě...

Poslední den v roce

31.12.2013 22:54
    Poslední den v roce zvláštní kouzlo má, vzácnou příležitostí k novým rozhodnutím být se zdá. Člověk zpět se ohlíží po uplynulém dění, hodnotí a bilancuje, věří a doufá, že se jeho život s novým rokem změní, že najde řešení...

Od srdce k srdci

05.12.2013 22:17
Už dlouho u nás nesvítilo slunce, opravdu takový pošmourný čas. Probouzíte se za tmy, během dne zamračeno a ve čtyři už zase tma. Rozhodla jsem se to vnější " přítmí " trošku prozářit a vytahuji ze složky obrázek, o němž si myslím, že to dokáže.     Takové světlo na...

Naděje

28.11.2013 19:50
  Tvé srdce teskní, pláče a smutné je, rozum je pevně svírá a vězní, pak schází víra a naděje.   Rozetni pouta a zažeň tu noční můru, pohleď přec vzhůru, odkud Světlo září v naše žití, jen Jemu vděčíme za celé své...

Mandala vděčnosti

13.11.2013 20:27
      Na vlnách vděčnosti tvůj anděl strážný každý den čeká a zrcadlí nebe. Duše se tetelí, když projeví sebe, když ukáže tvář duhového světa. Na vlnách vděčnosti unášena denně kéž také je celá planeta Země. Omývaná...

Modlitba ve stáří

08.11.2013 19:44
  Ty z nás, které již přešly do věku stáří  a nejen ony, si jistě rády poslechnou krásnou skladbu a procítí modlitbu Františka Saleského  z roku1567. Slova, která jsou i po tak dlouhé době stále živá. Člověk si jen nerad přiznává své stáří, raději by byl...

Srdcem

08.10.2013 19:39
Srdce své otvírám dokořán Tvé Lásce, Pane, Králi můj.   Nevýslovná touha k Tobě stoupá a volá Tě: Pane, prosím, při mně stůj!   S pomocí Tvé Lásky dějí se divy, s pomocí Tvé síly všechno dokáži. Bez ní však jsem jen písek na pláži.   Tvoji něhu, záři, milost vnímám  a v nitru...

Víla léčivého pramínku

02.10.2013 19:23
  Otevírají se studánky, otevírají se prameny... Jsme tady pro vás Vesmírem chráněny.     S vděčností všem studánkám a pramínkům čistých vod, s vděčností léčivým pramenům pro zdraví, pro nový zrod, pro...

Večerní modlitba

26.09.2013 18:58

Píseň bratra slunce

18.09.2013 17:48
Zaposlouchejme se do krásné skladby a prociťme ve svém nitru slova modlitby sv.Františka z Assisi.  

Královna nebes

29.08.2013 10:39
Vzácná mocná paní -vládkyně všeho ženství ve Stvoření, jak jen do slov dáti, co mé srdce cítí i touží znáti.   Vím, že jsem mnoho chybila, jako žena ve víru hmoty téměř se ztratila. Na Tebe a poslání své zapomněla jsem, celé...

Důvěra

19.08.2013 07:05
      Důvěra je křehký cit, důvěru v sebe i k druhým třeba mít a nikdy ji neztratit.   Ani když vše se hroutí a zdá se, že nic nejde, jak jsi chtěl, když Tvou duši něco rmoutí, ani tehdy důvěru...

Dalajlámova modlitba

17.07.2013 10:42
    Dokud bude trvat vesmír, dokud bude trvat utrpení cítících bytostí, zůstanu i já, abych jim mohl sloužit.   Dalajláma  

Pokora

11.07.2013 11:47
Přišlo do redakce:   Dobrý deň,   velmi rada si čítam vaše stránky, sú pre mňa velkým osviežením v každodennom prežívaní.    Pokora je v mojom živote velmi doležita. Viackrát som bola s situacii, keď mi bolo pripomenute, ze som ju...

Dnešním ženám

02.07.2013 09:35
Ženo dnešní doby, svou čistotu střež a opatruj, všech svodů okolního světa se vyvaruj. Velkou zodpovědnost ve svých rukou máš, jen na Tobě záleží, jaké potomstvo světu dáš. Jen Tvé naladění rozhodne, jaký lidský duch se z Tvého lůna zrodí, zda svým...

Krásná píseň- Stál tam sám

19.06.2013 07:51
Stačí jen pustit si hudbu z odkazu a můžete zpívat píseň s těmito nádhernými  slovy:     Stál tam sám a smútok v duši mal. Stál a prosil nebesá... Tou vrúcnou prosbou posol Pána mu pásku z očí sňal. Vstaň...

Jarní rozjímání

12.06.2013 12:52
Odhoďme nelásku a povýšenost, toť vše pro duši přetěžké břemeno, važme si provždy daru svého žití, buď nadevše nám svaté Boží jméno.   Přestaňme bloudit ve tmě ješitnosti a žijme tak, jak, Bohem Otcem chtěno, teprve potom naše lidské bytí vodou...

O naslouchání a důvěře

05.06.2013 08:28
Chceme-li s bližním rozmlouvat, je třeba jeho slovům umět naslouchat, svou pozornost mu cele dát, na oplátku nic nečekat; vcítit se do jeho prožívání a okolního světa nazírání.   Náš pohled upřený mu do očí jej o našem zájmu...

Na perutích vděčnosti

30.04.2013 07:15
    Na perutích vděčnosti cítíš, jak srdce Země tluče. Na perutích vděčnosti v každé tvé buňce láska bydlí. S vděčností za každý okamžik bytí, s vděčností za všechno, za všechna...

Nalezený kvítek

25.04.2013 07:12
  Kráčela jsem lesem nemaje  cíl a nic tam najít nemínila jsem.   Tu spatřím v přítmí květ maličký, jak hvězda třpytný, jak...

Největší síla života

18.04.2013 13:53
  Největší síla života je láska, jen láskou vpravdě žije lidský duch, bez lásky vadne v srdci květ soucitu a stále více narůstá náš dluh.   Den za dnem více kolem nás se stmívá, bez radosti tápeme v prachu cest, nadarmo nad...

Čekání na jaro

09.04.2013 07:01
Krajinu ještě halí jiskřivý bílý šat, na větvích stromů nadýchané polštářky leží, tu a tam zajíček se objeví a hned se zase ukrýt běží, paní Zima nehodlá se jen tak vzdát.   Pevnou rukou vládne nyní déle, než jejím zvykem bývá, ač pod jejím pláštěm se...

Píseň lásky

28.03.2013 10:40
    ... Kriste - zpěv lásky Tobě podávají city duše jako skladbu, dílo hudební, v němž člověk si mnoho stýská, na těžký život žaluje - v němž však se již také nesměle ozývá radost nad tím, že přichází doba uklidnění bouří, že duše...

Volání z věčnosti

27.03.2013 18:46
     

Kytice růží

27.01.2013 16:37
  R.J.      

Proměna

04.01.2013 16:49
    .   Když rodí se nové, vždy to bolí... Však v této době nastal čas, kdy každý o své bolesti rozhoduje zase sám a ona být už nemusí, když o nové se pokusí každý z nás. Nová je cesta, starý je cíl, pradávný symbol už tu byl...   * Když...

Naděje

08.12.2012 15:15
      Jemnný cit prochází nitrem mým, svoji žeň přijímám, vždyť zákon je spravedlivým. V sobě však hledám pevně - Lásku a ctnost ženy, žijící podle Vůle boží.   Jen v chybách však nehledám -   vycházím Světlu vstříc. V tichosti do každého...

Čistota

06.12.2012 16:27
Čistota Boží je jako běloskvoucí, čerstvě napadaný sníh, jako jiskřivé vločky, jež rodí se v oblacích a neslyšně se jako požehnání shůry k zemi snáší a nebeský mír do duší lidí vnáší, je jako zářivé ledové krystalky třpytící se v nich.   Čistota Boží je jako lilie bílé...

Ztišení, mlčení

04.12.2012 16:16
    Přes srdce filtruj teď svá slova, ztišení, mlčení... Nastal čas, kdy ke každému přijde včas myšlenka čistá jako čerstvý sníh, hřejivá jako letní slunce, propojte, přátelé, svoje srdce, spojte své ruce v objetí a prociťujte tlukot Země... Proměna...

Květ Gai

04.12.2012 15:21
        V hlubinách zrodil se nový květ, ten začal všechny probouzet, malé i velké, aby pak z každého jeho semínka vyrůstalo zcela nové poznání. Květ štěstí pro každého roste a dotýká se hvězd. Zvednout hlavu, a uvidět, co kreslí Slunce, co Luna šeptá a...

Láska

04.12.2012 14:04
Slovo LÁSKA jako rajská hudba zní, v něm tolik milosti a léčivé síly dlí, a každý člověk ve svém nitru dobře ví, jak velkou je láska pomocí.   Bez ohledu na náš věk, láska vždy nejlepší je lék. Tam, kde srdce se soužilo a utápělo v neštěstí, ve skutečnosti po potěše...

Věrnost

04.10.2012 16:22
    Věrnost   Věrnost, to nádherná je ctnost, věrnost – k důvěře je most. Ve věrnosti se hloubka citu zračí, láska bez věrnosti je jak opuštěné hnízdo ptačí. Jen s věrností vztah obstojí, s ní žádných překážek se nebojí.   Věrnost je schopnost nezradit, nezalhat a...

Síla

04.10.2012 14:00
      Síla je motor života.   Zdá-li se ti, že málo jí máš, stačí, když srdce své v touze vzhůru odevzdáš.   Její proud a posila každou buňku prolíná. Občerství tě, pohladí a k radosti naladí.   Je ti velkou ochranou a to zde i za...

Vzpomínka na léto

04.09.2012 16:25
Letní večer   Po parném letním dni, kdy zmožena jsem slunce žárem, na lavičce vděčně spočinu, pod břízkami ve stínu a kochám se přírodou – tím velkým darem.   Společnost broučci a mravenci mi dělají, již potravu si hledají.. Opodál vidím v trávě poskakovat kosa -...

Ocúnová víla

03.09.2012 21:06
      Jeseň už dávno rozdala štětce, víly na palouku tančí tak lehce, když mezi barvami hledají tu svoji. V ranním mlhavém závoji zelená tráva o paprsek tepla ještě žádá a Jeseň s náručí...

Odpuštění

18.08.2012 20:56
Chce-li člověk čisté nitro mít a v pravé lásce žít, je třeba ode všech vin se oprostit, druhým i sobě samému odpustit.   Na co člověk táže se zejména, je podstata odpuštění: co vlastně odpuštění znamená? Nestačí jen slova odpuštění vyslovit, důležité je hluboce je...

Duhový sen

17.08.2012 15:15
      Sním svůj duhový sen, V němž je mi křišťál  průvodcem. Všechny barvy v sobě skrývá, broušený pak, slunečním paprskům je vydá.   Každý svou vlastní barvu máme, přednost před ostatními jí často dáme. Avšak i ostatní barvy nám...

Jako v nebi, tak i na zemi

17.07.2012 15:03
       S láskou a radostí přijímej všední den a važ si každé prožité hodiny, nikoho nesuď a stále pamatuj, že řečeno bylo: „A kdo jsi bez viny …“.   Když mnohé v světě tvou duši poraní, když přijde bolest, starosti a slzy, věř, že to všechno...

Domov

08.06.2012 15:32
  Domov je srdce mého krajina, vzpomínka naň na cestách vždy mne dojímá.   Domov není jenom dům či byt, je to místo, kde naleznu vždy mír a klid. Místo, jež zrcadlí mého nitra hladinu, místo, kde po každodenním shonu spočinu.   Domov je oázou krásy a...

Hold

08.06.2012 12:10
  Ó, Pane, jak děkuji za Tvoji něžnou náruč. Světlo Tvé Lásky mě vede přes cesty, příkopy i dny šeré.   Dává mi sílu milovat, dává mi sílu nic nechtít a jen darovat. Povznésti se nad nálady bližních, vidět jen srdce jejich krásná, jejich vzácnou...

Čistá myšlenka

17.04.2012 23:01
  Čistá myšlenka je jako krásná květina, jako poupě, jež rozkvétat začíná; jako klidná jezerní hladina, jako pták, jenž k letu křídla rozpíná; jako lísteček, jenž snesl se mi do klína, či jako dítě, když v matčině náruči sladce usíná.   Když hladinu Tvých...

Světlo na cestu

14.02.2012 07:13
    Světlo lidem všem na Zemi přeji, aby srdce své pro ně otevřeli. Aby city lásky je v duši prohřály a dary Stvořitele v nitru svém objevili.   Láska jest život a od věčnosti nejvyšší ctnost. Láska je pravda a k blaženosti most. I slzy a bolest jsou jí ku pomoci, když tu...

Láska Páně

14.02.2012 07:06
    Láska Páně   A kdybys prošel třeba celý svět a nashromáždil si poklady zlaté, věř, ničím nemohou ti pomoci, když dbát nebudeš Boží vůle svaté.   A kdybys vlastnil třeba žezlo krále a vládl mnoha lidem na zemi, přec marně budeš hledat útěchy, když...

Pravý muž

19.01.2012 14:34
    Pravý muž   Pravý muž rytířem jest, rytířem nové doby, jehož odvaha, oddanost a věrnost zdobí. Pro něj není prázdným pojmem slovo čest, on neví, co je podvod, klam či...

Vánoční

23.12.2011 21:40
          Jen okna domů, která do tmy svítí a čistá krása vánočního stromu, tu zdá se ti, že náhle stanul jsi v zářící bráně do Božího domu.   Kol jenom sníh a vločky běloskvoucí padají tiše na umrzlou zem, dnes každý člověk v srdci...
1 | 2 >>