Úryvky z knih

Emoce, mysl a duše

13.02.2017 21:36
  Pocity vždy ovlivňují vaše tělo a to zase ovlivňuje vaše pocity. Jsou jedním. Když skrýváme své pocity, trpí naše tělo vředy, bolestmi hlavy, rakovinou, nádory atd. To, že budete jíst syrovou stravu neznamená, že neonemocníte. Tím si pouze...

Co dělat, když cítíte zlost

04.04.2016 14:12
  Když máte zlost, kněz vám řekne že se nemáte rozčilovat, protože to není správné. A co uděláte? Můžete zlost potlačit, udusit ji, doslova ji spolknout, ale pak pronikne dovnitř, do celého systému. Spolknete zlost a udělají se vám žaludeční vředy...

Krása harmonie

31.08.2015 22:12
  Přestože se s označením harmonie setkáváme celkem často, a to mnohdy u zcela protichůdných oblastí, každému se v mysli vybaví poněkud odlišný obraz. Někdo si může představit souhrn vlastností jako je soulad, vyrovnanost, vyváženost, ladnost či další. Hudebníci si pod tímto pojmem...

Astarté

27.07.2015 11:39
Nic na Zemi není tak důležité, jako propojování se se světlými nám tak vzdálenými světy a s čistými bytostmi tam žijícími, jež k nám dolů na Zemi sesílají paprsky Lásky a čistoty. Je na nás ženách, abychom je svým čistým nitrem zachytávaly a spojovaly tak Zemi nitkami, které se stanou pevnými lany,...

Poznej svého anděla

29.04.2015 11:17
Barbara je tělesně postižená dívka, a Michael, její anděl, ji provází jejím strastiplným životem. Ukazují nám, jak mohou i lidé tělesně postižení být v nitru vedeni vírou a spojeni láskou s jemným, neviditelným světem, z něhož čerpají moudrost i sílu ke konání v pozemském...

Osvobození ženy

10.11.2014 11:52
Hrdinou Strže I.A.Gončarova, ruského spisovatele, je šlechtic Rajskij, člověk inteligentní a umělecky nadaný, kterému se však nedaří. Rozčarován petrohradskou společností, odjíždí k příbuzným na venkov, kde poznává tři podoby ženství, symbolizující tři možnosti dalšího vývoje Ruska: babička je...

Kniha Bytosti přírody

30.10.2014 19:19
BYTOSTI PŘÍRODY NÁS VOLAJÍ O POMOC Naši předkové od pradávna vyprávěli příběhy o rusalkách, hastrmanech, skřítcích a vílách. O jejich existenci se psalo a mluvilo ve všech kulturách a na všech kontinentech po celá tisíciletí. To jen naše hloupoučká mladá „moderní“ společnost...

Kniha pro ženy - Střípky moudrosti

17.10.2014 15:21
  Znovunalezené štěstí V jednom malém domku na kraji města žili spolu již 9 let manželé Smutní. Měli takový malý domeček se zahrádkou. Hlavně paní Smutná na této zahrádce trávila mnoho času. Smutní byli zatím bezdětní, a tak ženě zbývalo dosti času na péči o tuto...

Zasvěcení v každodennosti

02.09.2014 12:44
  Džošu se zeptal učitele Nansena: „Co je pravá Cesta?“   Nansen odpověděl: „Každodenní cesta je pravá Cesta.“   Džošu se zeptal: „Je možné se jí naučit?“   Nansen odpověděl: „Čím víc studuješ, tím dál jsi od...

Slova stále živá

15.04.2014 19:01
  Boží člověk jest více v nebi, než na zemi. V těle zajisté přebývá, jako v propůjčené na čas chaloupce, šetří ji, opravuje, látá, podpírá, přikrývá, ale jeho vlastní byt jest v nebi, kde poklady své má. Nebo zamiluješ-li kdo statek na zemi, ten nic není...

Azad neboli svobodný

03.04.2014 13:39
    Toto jsem četl v knize Gulistán řečené též Růžový sad, kterou sepsal perský básník Sa´dí Mušarrif ibn Nuslih:   „ Zeptali se mudrce takto: Z mnoha proslulých stromů, které Nejvyšší Stvořitel učinil vznosnými a stinnými, nejmenuje se...

Velikost zemského života

31.01.2014 18:51
    Jen přičinlivému požehnávám, jen pilného podporuji a snaživému pomáhám. Vím, život na Zemi je krátký, přeplněn prací pro tělo a na duši zbývá málo času. Avšak z toho mála času nesmí být promarněna jediná hodina. Vždyť proto jde člověk žít tělesný život, aby...

Ticho a klid

06.01.2014 20:44
Když ztratíte spojení s vnitřním tichem, ztratíte spojení se svým já. Ztratíte-li spojení se svým já, ztratíte se ve světě. Vaše nejvnitřnější vědomí vlastního já, vědomí toho, čím jste, je neoddělitelné od ticha. To je onen pocit já jsem, který je hlubší než jméno a forma. Ticho je vaší...

Maria z Magdaly - Služba

20.08.2013 07:50
  Teď ji  mučila myšlenka, že Ježíš  ji zavrhne. Čím více pozorně  zkoumala způsob  obou  žen,  tím více  si připadala ztracenější. Když  konečně došly  k noclehu  a...

Maria z Magdaly- Setkání s Ježíšem

15.08.2013 11:22
Krajina byla krásnější, zelenější a tichý, chladný vítr přicházel od jezera. Maria Magdalena však nechtěla odpočívat z obavy,  že by  zmeškala nejlepší  čas. V tom přicházel ve směru  od  jezera  velký  zástup  lidí. ...

Vydej se, člověče, na cestu ...

01.04.2013 07:52
    Vydej se, člověče, na cestu za svým štěstím do dalekých prostorů, kde žiji jako dobrý, vlídný Vládce spravující Království v míru a pokoji Láskou a Moudrostí, přáním blaho dát všem.   Vydej se na cestu tichou – ta je mi nejbližší a je...

Život po smrti existuje

09.03.2013 21:31
  Americký neurochirurg Dr. Alexander Eben, který pracoval 25 let na jedné prestižní americké klinice, onemocněl zánětem mozkových blan a následně upadl do komatu. Prožil při tom cestu do posmrtného, nadpřirozeného světa. Svědčí o tom článek...

O moudrosti

25.02.2013 15:49
    Moudrým se rodí každý, kdo přichází na svět z pověření Boha něco dobrého vykonat, dát, obětovat se v poslání otce, matky, kněze, učitele i jako ochránce a pomocníka jako pracovník pokorný, ochotný, dobrý nade vše v každé práci, námaze i...

Žena - Láska

21.02.2013 11:56
Dovolujeme si Vám představit knížku od paní Jany Janouškové- Kuchařka pro tělo i duši, která vyšla již ve dvou dílech. Paní Janoušková píše o ožehavých  tématech týkajících se každého z nás. Její zdravé vaření s láskou a texty pro duši jistě obohatí každou z žen.  Z...

Jdi srdce mé a hledej radost!

04.01.2013 15:13
Jdi srdce mé a hledej radost. V darech svého Boha! Kdo bych chtěl ještě dnes jít a hledat radost? Dnes hledá se jen rozptýlení, zábava a štěstí. Dnešní člověk rozumí pod pojmem štěstí jen bohatství, pocty, vliv, či jak se jmenuje všechno to, po čem se pachtí a čeho se snaží...

Narození Ježíše

20.12.2012 14:06
    Josefův dům nebyl nikdy tak útulný jako teď, kdy v něm vládla Maria. Když seděl při jídle proti ní, naplnil ho vždy hluboký mír. »Jak jsem šťastný,« pomyslel si jednou Josef, »musím děkovat každou hodinu, že tato žena je mou manželkou.« Jeho láska neznala jakoukoliv žádost. Josef se...

Pocta Boženě Němcové

04.11.2012 15:24
  Česká básnířka Věra Ludíková navazuje na tradici Otokara Březiny a Jana Zahradníčka. Píše a prosazuje duchovní poezii, která dává světlo a naději. Dopisy Boženy Němcové ji inspirovaly k tvorbě a k vyslovení pocty naší velké spisovatelce v roce, kdy si připomínáme 190. výročí jejího...

Odpouštím

04.11.2012 14:27
    ........akustika v chrámu je tak dokonalá, že všechno, co říká, jako by se ozývalo kolem dokola.     " Slzy, jež mne přinutili prolévat - odpouštím. ...Bolesti a zklamání - odpouštím. ......Zrady a lži - odpouštím. .........Pomluvy a intriky -...

Snaha činit dobré

26.09.2012 19:32
    Dobrá snaha obrací cesty z hlubiny do výšiny, od hmoty k duchu, ze stínu či tmy do zářivosti světla Božství. Kdo zrodí snahu žít v Bohu, naplňovat Jeho zákony a řády života, vstupuje do blízkosti božských duchů, kteří chrání, opatrují...

Naše ctnosti a nectnosti aneb život jako zrcadlo

17.08.2012 17:34
    V oblasti duševních hodnot totiž neexistuje v podstatě rozdíl mezi malým stupněm nectnosti a velkým stupněm nectnosti. Existuje jen nectnost, na kterou jsme ještě schopní  se naladit. No a potom ji zesílit může být překvapujíce jednoduché. I zdánlivě klidný člověk,...

O podivuhodném působení Boží lásky - 2.část

08.06.2012 15:57
          Láska je hbitá, upřímná, dobrotivá, radostná a líbezná; silná trpělivá, věrná, prozřetelná, velkodušná, statečná a nikdy samu sebe nehledá. Neboť, kde někdo hledá sebe, tam odpadá od lásky. Láska je obezřetná, pokorná a přímá; není rozmařilá ani...

O podivuhodném působení Boží lásky

08.06.2012 15:51
  Velká věc, veskrze veliké dobro je láska, která jediná ulehčí každé břímě a snáší každou nespravedlnost . Neboť nese tíhu bez těžkosti a všechno hořké činí sladkým a chutným. Ušlechtilá láska k Ježíši pobádá k velkým činům a vzbuzuje touhu po stále větší dokonalosti. Láska...

Bolest

08.02.2012 14:43
  Jestliže nás život bolestí či neúspěchem zastaví, neplačme. Chvilkový pláč je dobrý. Omývá duši, člověk mnohého upřímně lituje, umiňuje si jednat moudřeji, uvědomuje si cenu svých bližních a stává se lepším. Podvědomě se choulí ke svému Stvořiteli a smiřuje s...

Ze života syna Božího Ježíše 3. část

20.12.2011 08:53
Od té doby uplynulo mnoho měsíců a příliv zvědavců a pomoc hledajících denně vzrůstal. Ježíš prosil Boha, aby mu seslal pomocníky pro jeho veliké dílo a mezi prostými muži lidu nalezl první. Radostně ho vyznávali i Pravdu, kterou přinášel a žádali si z celé...

Ze života syna Božího Ježíše 2. část

12.12.2011 09:28
Radoval se, počátek byl učiněn. Již přicházeli k němu mužové a ženy a tázali se ho o rady. Domnívali se, že kdo jednou pomohl, může a bude pomáhati i nadále. A nezklamali se. Kde nebyla v otázkách pouze lenivá zvědavost, tam se jim dostalo odpovědi. Dům Gideonův zel...

Ze života syna Božího Ježíše

05.12.2011 09:24
Krásný letní den chýlil se ku konci. Sluneční paprsky dopadaly šikmo na lesknoucí se zrkadlo jezera a zlatilo všechno kolem dokola. Po silnici ubíral se poutník, ponořen v hlubokých myšlenkách. V pravici měl dlouhou hůl, levá ruka visela volně dolů. Všechny jeho...

Matka Tereza : O modlitbě

15.09.2011 15:00
      ♥ Musíme si stále uvědomovat naší  jednotu  s Kristem, jak on si uvědomoval svou jednotu s Otcem.  Naše práce je apoštolská jen natolik, nakolik Kristu dovolíme, aby působil v nás a skrze nás svou mocí, svou touhou a svou láskou. Modli se...

Pokojný dům část 3.

08.08.2011 21:50
    Výňatky z půvabné knížečky     Jsem šťastna, že jsem se dočkala tohoto klidného světlého podzimu. Chodíváme s mladou paní po pasece u lesa Ardenského a povídáme si o životě. Vítr poodnáší naše šaty a naše vlasy. Mladá paní se tomu tiše směje a...

Pokojný dům část 2.

02.08.2011 21:43
     Výňatky z půvabné knížečky   Je srpen, oba zářivé stromečky růží dávno odkvetly, jsou nyní zelené jako ostatní stromy, jako prázdné keře rybízové. Oba plameny vysokého léta dohořely. Broskve, které sotva odkvetly, když jsem přijela, již zrály a...

Pokojný dům

25.07.2011 09:02
  Výňatky z půvabné knížečky   Žiji na samotě, v domě postaveném hluboko v lese, mezi šťastnými lidmi, mír mám v duši a k nikomu zášť. Ano, lidé kolem mne jsou šťastní, protože jsou bez viny, a nikde není štěstí než tam, kde viny není, nebo kde je...

Kto si 2. časť Ukážka z knihy Lise Burbeau

06.06.2011 07:48
         Nemusíš teda nikoho súdiť, ani kritizovať – stačí len, aby si používala všetko, čo vidíš okolo seba, k hlbšiemu poznaniu samej seba.     Ak chceš uplatnenie tejto teórie posunúť ešte o krôčik ďalej,...

Kto si 1. časť Ukážka z knihy Lise Burbeau

23.05.2011 08:20
  Si to, čo vidíš... Ale áno. Všetko, čo vidíš, sa Ti pokúša ukázať, že si skutočne ako zrkadlo. Prijať túto teóriu nie je ľahké. Aj keď nie je komplikovaná, je ťažké ju aplikovať v praxi, pretože naša pýcha tým dostáva ťažkú ranu, predovšetkým, keď okolo seba nevidíme nič príjemné....

Ze života Ježíšova

16.04.2011 16:11
Milé čtenářky, u příležitosti svátků velikonočních Vám nabízíme úryvek z knihy Neznámé ze života Ježíše. Mnozí lidé se domnívají, že Ježíšovou smrtí na kříži byly z věřících sňaty jejich hříchy. Avšak všechna prohřešení od člověka odpadnou pouze odčiněním, hlubokým prožitím...

Stoupání na horu

15.04.2011 11:12
    Daleko na vyprahlém Jihozápadě stojí indiánská vesnice a za ní se tyčí z pouště vysoká hora. Vyšplhat na tuto horu znamenalo velký čin, a tak všichni chlapci ze vsi toužili, aby se o to mohli pokusit. Jednoho dne jim náčelník řekl: „Nu tak, chlapci, dnes se můžete všichni pokusit na...

Stres

01.04.2011 11:17
  Předmluva redakce: Všechny denně zápolíme s množstvím situací, které nás tíží, tlačí a trápí. Chvíle, kdy se cítíme lehce a šťastny, snadno střídají okamžiky, kdy je nám smutno a teskno. Říkáme si, že je to náš osud, že za to vše mohou přeci vnější události. Ale pomysleme...
1 | 2 >>